Přeskočit na obsah

NOVINKY

Záznam panelové diskuze z konference Fórum rodinné politiky 2024 s Editou Janečkovou a Regínou Dlouhou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály z konference pořádané ke dni rodiny Cesta ke stabilizaci 15.5.2024
ke stažení najdete v sekci „KE STAŽENÍ„.

Materiály z konference pořádané ke dni rodiny Cesta ke stabilizaci 15.5.2024
ke stažení najdete v sekci „KE STAŽENÍ„.

Zveme všechna mateřská, komunitní i rodinná centra, komunální politiky, ale i všechny, které tato problematika zajímá na naši unijní konferenci, kterou pořádáme 15.května k mezinárodnímu dni rodiny v Poslanecké sněmovně. Cílem letošní konference je představit fungující modely financování aktivit a prostor. Věříme, že všechny příspěvky vás a vaše kolegy, kolegyně, politiky osloví a inspirují.  Přihlášení na konferenci – odkaz zde.  

V pátek 6. 10. jsme se sešli na Magistrát hl. m. Prahy společně se Síť pro rodinu a zástupci pražských rodinných, mateřských i komunitních center, abychom společně probrali co je v současnosti nejvíce trápí a v čem by mohl Magistrát hl. m. Prahy pomoci. Ze setkání vyplynulo těchto 5 nejaktuálnějších.

 

Potřeby rodinných center vůči MHMP:

1. OBJASNIT ROZDĚLENÍ ROLÍ A KOMPETENCÍ v oblasti RP na MHMP a procesu participace aktérů RP na informačním a rozhodovacím procesu MHMP

2. SCHVÁLIT KONCEPCI RP 2024-2030 v roce 2024 a do konce roku 2023 SPOLEČNĚ VYPRACOVAT AKČNÍ PLÁN NA ROK 23/24

3. ODVRÁTIT HROZBU SNÍŽENÍ ALOKACE dotačního programu na podporu rodiny na rok 2024

4. PŘIPRAVIT PROCES VÍCELETÉHO, STABILNÍHO A PŘEDVÍDATELNÉHO FINANCOVÁNÍ OD ROKU 2025

5. ORGANIZOVAT A KOORDINOVAT SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ A AKTIVITY MČ a aktérů RP v Praze

 

Pravidelná setkávání jsme si slíbili a my se moc těšíme, že se na dalším setkání uvidíme třeba i s váni. Čím víc nás na setkáních bude, tím lépe!

Tisková zpráva
z konference pořádané k Mezinárodnímu dni rodiny Unií center pro rodinu a komunitu v Poslanecké sněmovně ke stažení.

 

Prezentace z konference pořádané k Mezinárodnímu dni rodiny Unií center pro rodinu a komunitu v Poslanecké sněmovně ke stažení najdete v sekciKE STAŽENÍ„.

 

V pátek 12.5. 2023

Unie center pro rodinu a komunitu pořádala v Poslanecké sněmovně Konferenci Úloha rodinných center při naplňování Strategie rodinné politiky 2023-30 pod záštitou Mgr. Marie Jílkové, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR.

V rámci konference byla udělena 3 ocenění za přínos k rodinné politice v ČR ředitelkám rodinných center – Petře Jelenové – ředitelce rodinného a kulturního centra Barrandov, Soně Janovské – ředitelce Mama klubu Chrudim a  Petře Kalichové – ředitelce Centra rodiny Bobeš. Všem oceněným gratulujeme a děkujeme MPSV i Poslanecké sněmovně ČR za podporu a partnerství!

 

 

Zveme vás opět po roce na naši konferenci

tentokrát se na vás těšíme osobně v Poslanecká Sněmovna.  Registrovat se můžete do 9.5. zde.

 

Začátkem března jsme se setkaly se zástupkyní Sítě pro rodinu – Irenou Přibylovou. Probíraly jsme možnosti a strategie, jak společně hájit zájmy mateřských, rodinných a komunitních center. Máme společný cíl – prosazovat přístup přátelský rodině na všech úrovních, od fungování členských organizací po systémové změny a legislativu. Těšíme se na další spolupráci!

NAVAZUJEME SPOLUPRÁCI NA POLI RODINNÉ POLITIKY S NOVÝM VEDENÍM MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY!

Navázání spolupráce MHMP vedení

 

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ MPSV RODINA PRO ROK 2023 UŽ JSOU K DISPOZICI. NAJDETE JE ZDE:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/V%C3%BDsledky+dota%C4%8Dn%C3%ADho+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+pro+rok+2023.pdf/b5fcb56f-443d-0d25-89b4-d7096baaeeed

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Strach o prostor, podprůměrné platy, nejistota finanční podpory. Pražská rodinná a mateřská centra stále bojují o své místo v systému. Unie center pro rodinu a komunitu ve spolupráci se Sítí pro rodinu zmapovala potřeby pražských rodinných a mateřských center.
 

TZ Pražská rodinná a mateřská centra stále bojují o své místo v systému

POZVÁNKA NA ONLINE KONFERENCI

 
U příležitosti Dne rodiny (15.5.) pořádá  Unie center pro rodinu a komunitu konferenci,
tentokrát s tématem „Rodinná politika v komunálních volbách“.
Komunální volby totiž mohou na 4 roky výrazně ovlivnit práci s rodinou a naše fungování v místě. Nepodceňme to a otevírejme diskuzi, připravme se dobře a vzájemně se podpořme:-).
 
Jste srdečně zváni všichni z center, pozvěte své politiky a aktéry z vašich kruhů rodinné politiky.
My jsme přizvali mnohé zajímavé hosty a naše kolegy z grémia (Síť pro rodinu a Rodinný svaz).
 
Sejdeme se v pátek 13.5.2022 v 10 hodin online na zoom. 
Prosíme přihlaste se zde, ideálně do 10.5., děkujeme!
Přihlášeným pak zašleme odkaz na zoom a následně materiály z konference.
 

Pozvánka a program konference Unie center pro rodinu a komunitu, 13.5.2022

 

INFORMACE z RADY UC:

Rada Unie center se sejde 5.4. v Praze nad strategickými cíli pro rok 2022-2023
Ve spolupráci s Nadací Sirius připravujeme Koncepci preventivní podpory rodin
 

VÝZVA – POMOC UKRAJINSKÝM RODINÁM

Milá centra, pokud máte konkrétní nabídku pomoci pro rodiny z Ukrajiny, vyplňte ji zde:

www.pomahejukrajine.cz

 

11. února 2022

V pátek 11. 2. se radní UC Regina Dlouhá a Edita Janečková setkaly na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR s náměstkem pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Mgr. Janem Marešem, MBA. a jeho spolupracovníky. Tématem jednání byla podpora neformálního vzdělávání a jeho propojování se vzděláváním formálním a možnosti vzájemné spolupráce MŠMT a Unie center pro rodinu a komunitu.

7. února 2022

Jsme na jednání s panem ministrem Mariánem Jurečkou prodiskutovali priority rodinné politiky z pohledu rodin a rodinných center. Věříme v další spolupráci na Koncepci rodinné politiky, na dotačním titulu Rodina i na přípravě Fóra rodinné politiky. Za Unii center pro rodinu a komunitu se jednání  zúčastnila Regína Dlouhá.

VALNÁ HROMADA 2021

Dne 24.11.2021 proběhla valná hromada UC a zvolila novou výkonnou radu ve složení:
Edita Kozinová, Regína Dlouhá, Hana Kroupová Michaela Bernardová, Barbora Zálohová, Edita Janečková, Klára Tomková. Předsedkyní byla zvolena Edita Kozinová.

10 KROKŮ K RODINNÉ POLITICE

Metodika pro ty, kteří chtějí rozvíjet rodinnou politiku v regionech

stažení zde

UNIE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Unie center v zastoupení Edita Kozinová, Regína Dlouhá a Míša Bernardová prezentovaly činnost Unie center před Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ONLINE SETKÁNÍ

Milá centra,
jsme plné dojmů po realizaci semináře „Prevence ohrožení rodiny“ s gremiem pro odbornou a politickou veřejnost vás srdečně zveme na ON-LINE SETKÁNÍ pro všechna členská centra.
Uvidíme se 19.5.2020 v 10 hodin (konec v 11,30)
Program:
1. informace z rady – jak se nám daří lobovat aneb co se podařilo dnes i dříve
2. pandemie v centrech – jak se nám daří a jak zvládáme

(my takto: https://youtu.be/ybj9EPMCfsU)

Přihlaste svou účast prosím zde: ZDE

Bližší info vám zašleme záhy a budeme se na vás těšit

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

Ukázky jak jsou rodinná a mateřská centra důležitá nejen v prevenci pro rodiny, ale také, když začnou problémy pro celou společnost.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Téma: FUNGUJÍCÍ RODINA – OPOMÍJENÉ TÉMA V SOUČASNÉ POLITICE.

K Mezinárodnímu dni rodiny Unie center pro rodinu a komunitu pod záštitou Stále komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS Parlamentu ČR a ve spolupráci s poslankyní Olgou Richterovou uspořádala seminář Prevence ohrožení rodiny – Podstatná a nedoceněná část rodinné politiky ČR. Celé znění tiskové zprávy najdete ZDE

ZPRAVODAJ Z RADY UC 5/2020

Milé kolegyně a kolegové, přinášíme Vám z Rady UC další Zpravodaj..tentokrát netradičně..trošku jsme se pobavily u příprav a vy se snad i něco dozvíte

DOPIS MPSV

Přinášíme další slíbené zprávy. Včera jsme obdrželi odpověď z MPSV na náš dopis pro paní ministryni Janu Maláčovou…odpověď zde přikládáme…

Vážená paní předsedkyně,

dovolte mi reagovat na Váš podnět, který jste zaslala paní ministryni práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Janě Maláčové, MSc. Jelikož se Váš podnět týká prorodinných opatření, byl doručen k přímému vyřízení na sekci podpory rodiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), která se touto agendou zabývá.

Velmi si vážíme proaktivnosti Vaší organizace a podpory rodin přímo v regionech. MPSV realizuje projekt „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (dále jen „Krajská rodinné politika“), který se zaměřuje na rozvoj rodinné politiky na krajské a místní úrovni, včetně zvyšování informovanosti rodin o prorodinných opatřeních. V rámci aktuální situace v ČR se nabízí možnost spolupráce mezi Vaší organizací a krajskými poradci působícími v rámci projektu Krajská rodinná politiky v jednotlivých krajích (kontakty na ně naleznete na webových stránkách projektu: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/kontakty). Krajští poradci poskytují konzultace cílovým skupinám projektu (tj. rodiny s dětmi, zaměstnavatelé, prorodinně zaměřené neziskové organizace) a díky jejich široké škále kontaktů je lze oslovit s žádostí o šíření Vašich informačních materiálů dále k rodinám.

Velmi si ceníme Vaší nabídky spolupráce na návrhu možnosti vykázat opodstatněnou změnu aktivit v rámci projektů v dotačním titulu Rodina v souvislosti s dopady pandemie. Vaše připomínky a podněty k tomuto tématu můžete zaslat přímo Mgr. Kamile Krejcárkové (kamila.krejcarkova@mpsv.cz), která spravuje dotační titul Rodina.

Vážená paní předsedkyně, děkujeme Vám za všechny podněty a přejeme pevné zdraví.

Za tým Krajské rodinné politiky
s pozdravem

Mgr. Kamila Vlčková
Věcná garantka projektu Krajská rodinná politika
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel: 770 169 138
E-mail: kamila.vlckova@mpsv.cz

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020

Pro všechny příjemce dotace z dotačního titulu rodina zveřejňujeme aktuální informaci k naplňování projektů 2020.

https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2020?fbclid=IwAR2KZWwYreoj0LUG0FTiYKYi4ooVYLEyNwQ-fl2WMmIE-zPydBfpPdsStMw

CENTRA, JSTE TU?

7.4.2020

https://www.facebook.com/uniecenter/posts/2868932526547260?__tn__=K-R

DOPIS MPSV

6.4.2020

https://www.facebook.com/uniecenter/posts/2866770560096790?__tn__=K-R

VÝSLEDKY MPSV RODINA

2.3.2020

Milá centra, která čekáte na výsledky MPSV Rodina, začátkem tohoto týdne zasedne hodnotící komise, a do konce týdne by měly být známé výsledky. Podpořeny budou s největší pravděpodobností projekty z obou kategorií nad 80 bodů. Tolik z mého telefonátu s MPSV. Držíme palce, ať máte tolik prostředků, abyste zajistili své aktivity :-).