NOVINKY

VALNÁ HROMADA 2021

Dne 24.11.2021 proběhla valná hromada UC a zvolila novou výkonnou radu ve složení:
Edita Kozinová, Regína Dlouhá, Hana Kroupová Michaela Bernardová, Barbora Zálohová, Edita Janečková, Klára Tomková. Předsedkyní byla zvolena Edita Kozinová.

10 KROKŮ K RODINNÉ POLITICE

Metodika pro ty, kteří chtějí rozvíjet rodinnou politiku v regionech

stažení zde

UNIE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Unie center v zastoupení Edita Kozinová, Regína Dlouhá a Míša Bernardová prezentovaly činnost Unie center před Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ONLINE SETKÁNÍ

Milá centra,
jsme plné dojmů po realizaci semináře „Prevence ohrožení rodiny“ s gremiem pro odbornou a politickou veřejnost vás srdečně zveme na ON-LINE SETKÁNÍ pro všechna členská centra.
Uvidíme se 19.5.2020 v 10 hodin (konec v 11,30)
Program:
1. informace z rady – jak se nám daří lobovat aneb co se podařilo dnes i dříve
2. pandemie v centrech – jak se nám daří a jak zvládáme

(my takto: https://youtu.be/ybj9EPMCfsU)

Přihlaste svou účast prosím zde: ZDE

Bližší info vám zašleme záhy a budeme se na vás těšit

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

Ukázky jak jsou rodinná a mateřská centra důležitá nejen v prevenci pro rodiny, ale také, když začnou problémy pro celou společnost.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Téma: FUNGUJÍCÍ RODINA – OPOMÍJENÉ TÉMA V SOUČASNÉ POLITICE.

K Mezinárodnímu dni rodiny Unie center pro rodinu a komunitu pod záštitou Stále komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS Parlamentu ČR a ve spolupráci s poslankyní Olgou Richterovou uspořádala seminář Prevence ohrožení rodiny – Podstatná a nedoceněná část rodinné politiky ČR. Celé znění tiskové zprávy najdete ZDE

ZPRAVODAJ Z RADY UC 5/2020

Milé kolegyně a kolegové, přinášíme Vám z Rady UC další Zpravodaj..tentokrát netradičně..trošku jsme se pobavily u příprav a vy se snad i něco dozvíte

DOPIS MPSV

Přinášíme další slíbené zprávy. Včera jsme obdrželi odpověď z MPSV na náš dopis pro paní ministryni Janu Maláčovou…odpověď zde přikládáme…

Vážená paní předsedkyně,

dovolte mi reagovat na Váš podnět, který jste zaslala paní ministryni práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Janě Maláčové, MSc. Jelikož se Váš podnět týká prorodinných opatření, byl doručen k přímému vyřízení na sekci podpory rodiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), která se touto agendou zabývá.

Velmi si vážíme proaktivnosti Vaší organizace a podpory rodin přímo v regionech. MPSV realizuje projekt „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (dále jen „Krajská rodinné politika“), který se zaměřuje na rozvoj rodinné politiky na krajské a místní úrovni, včetně zvyšování informovanosti rodin o prorodinných opatřeních. V rámci aktuální situace v ČR se nabízí možnost spolupráce mezi Vaší organizací a krajskými poradci působícími v rámci projektu Krajská rodinná politiky v jednotlivých krajích (kontakty na ně naleznete na webových stránkách projektu: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/kontakty). Krajští poradci poskytují konzultace cílovým skupinám projektu (tj. rodiny s dětmi, zaměstnavatelé, prorodinně zaměřené neziskové organizace) a díky jejich široké škále kontaktů je lze oslovit s žádostí o šíření Vašich informačních materiálů dále k rodinám.

Velmi si ceníme Vaší nabídky spolupráce na návrhu možnosti vykázat opodstatněnou změnu aktivit v rámci projektů v dotačním titulu Rodina v souvislosti s dopady pandemie. Vaše připomínky a podněty k tomuto tématu můžete zaslat přímo Mgr. Kamile Krejcárkové (kamila.krejcarkova@mpsv.cz), která spravuje dotační titul Rodina.

Vážená paní předsedkyně, děkujeme Vám za všechny podněty a přejeme pevné zdraví.

Za tým Krajské rodinné politiky
s pozdravem

Mgr. Kamila Vlčková
Věcná garantka projektu Krajská rodinná politika
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel: 770 169 138
E-mail: kamila.vlckova@mpsv.cz

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020

Pro všechny příjemce dotace z dotačního titulu rodina zveřejňujeme aktuální informaci k naplňování projektů 2020.

https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2020?fbclid=IwAR2KZWwYreoj0LUG0FTiYKYi4ooVYLEyNwQ-fl2WMmIE-zPydBfpPdsStMw

CENTRA, JSTE TU?

7.4.2020

https://www.facebook.com/uniecenter/posts/2868932526547260?__tn__=K-R

DOPIS MPSV

6.4.2020

https://www.facebook.com/uniecenter/posts/2866770560096790?__tn__=K-R

VÝSLEDKY MPSV RODINA

2.3.2020

Milá centra, která čekáte na výsledky MPSV Rodina, začátkem tohoto týdne zasedne hodnotící komise, a do konce týdne by měly být známé výsledky. Podpořeny budou s největší pravděpodobností projekty z obou kategorií nad 80 bodů. Tolik z mého telefonátu s MPSV. Držíme palce, ať máte tolik prostředků, abyste zajistili své aktivity :-).