PROJEKTY

PROJEKT MPSV “Rodina je nejvíc” pro rok 2021

Na základě intenzivní spolupráce s centry v  projektech z let 2018-2020 jsme připravili projekt na podporu pilotování vyhodnocování aktivit v centrech, kampaně pro posilování hodnoty zdravé rodiny a podpůrný mentoringový program pro členská centra. Tímto projektem navazujeme a pokračujeme na úspěšný projekt DT RODINA MPSV, realizovaný v roce 2020.

Od března do listopadu budeme realizovat tyto aktivity:

1. Pilotování inovativní metody SATELIT

Jedná se o novou metodu vyhodnocování kvality prorodinných aktivit centra především preventivního charakteru¨.

2. KAMPAŇ Rodina má cenu 

Jedná se o ryze osvětovou kampaň, zaměřenou na posilování hodnoty rodiny a lobby v podpoře zachování existence a podpory rozvoje center, která pracují jak s preventivními programy, tak podpůrnými aktivitami pro rodiny. 

3. PODPORA pro členská centra – Podpůrný / Mentoringový program

Zvolili jsme formát podpory přímo na pracovišti konkrétního pracovníka, za kterým přijíždí mentor. Dochází tak nejen k možnosti pracovat individuálně, ale také v prostředí a konotacích reálné situace centra.