Přeskočit na obsah

O NÁS

Unie center pro rodinu a komunitu

 • sdružuje komunitní, rodinná a jinak zvaná centra pro rodinu a podporuje jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života
 • přijímá vůdčí roli v transformaci mateřských a rodinných center na centra komunitní, poskytující profesionální služby v sociální a vzdělávací oblasti 

Vize organizace

Významná celostátní střešní organizace aktivně hájí zájmy svých členů, je uznávaným partnerem pro tvorbu rodinné politiky a vytváří sociální partnerství v oblasti podpory rodiny.

Poslání unie center vůči

Členským organizacím

 • Využívání synergie  a vzájemné podpory pro zvyšování kvality služeb lokálních rodinných a komunitních center 
 • Podpora jejich lídrů

Společnosti

 • Formulace stanovisek podporujících kvalitu rodinného života a jejich prosazování v rovině legislativy a rodinné politiky

Partnerům

 • Profesionální  spolupráce na projektech, které podporují pozitivní změny ve společnosti a jsou oboustranně přínosné

Naše hodnoty

 • Lidský potenciál
 • Občanská angažovanost a dobrovolnictví
 • Profesionalita 
 • Sociální cítění 
 • Touha rozvíjet se
 • Transparentnost 

  Hlavní oblasti činnosti **

  • Občanská společnost 
  • Partnerství  a spolupráce   
  • Informovanost a vzdělávání 
  • Legislativa

  V naší činnosti vycházíme z těchto principů:

    • Pracujeme lokálně, myslíme na celek: naše centra působí v konkrétních lokalitách, Unie center spoluvytváří na národní úrovni podmínky pro jejich práci (advokační činnost).
    • Jaké si to uděláme, takové to máme: jsme platformou pro aktivitu našich členů, kterou realizujeme formou nadregionálních a celostátních projektů.
    • Pracujeme nízkonákladově: využíváme prostory a energii členských i partnerských organizací, používáme dostupné informační technologie, minimalizujeme režijní náklady.
    • Jsme demokratičtí a partnerští: rozhodujeme se až po poctivé a otevřené diskusi. Jsme otevření různým názorům a věříme v synergii – proto v našich iniciativách navazujeme partnerství s dalšími organizacemi.