Přeskočit na obsah

ČLENOVÉ

Členové

Máme přes 40 členských organizací a jsme otevření dalším (více níže).

Důsledně dbáme na transparetnost a demokratičnost v rozhodování.

Zájemci o členství

Jsme rádi, že se o členství zajímáte, děkujeme.

Pročtěte si prosím naše stanovy.

Své případné dotazy miřte prosím na kontakty uvedené v zápatí webu.

Vyplňte přihlašovací formulář a vyčkejte na rozhodnutí Výkonné rady.

Našimi členy jsou především organizace, které

  • působí v konkrétní lokalitě a poskytují služby stálé komunitě
  • upravují svou nabídku služeb podle potřeb komunity, ve které působí
  • mají spolkový charakter, na jejich řízení nebo programu se podílejí jejich klienti
  • jsou při poskytování služeb otevřeni široké komunitě (nejsou uzavřenou skupinou)

Členové mají tato práva a povinnosti (více ve stanovách)

  • předkládat podněty Valné hromadě a Výkonné radě (záměry projektů, návrhy legislativy apod.)
  • volit a být voleni do orgánů Unie center
  • využívat znalosti zprostředkované Unií center (zejm. Znalostní banku, konzultace, interní FB skupinu apod.)
  • zapojit se do projektů Unie center a účastnit se regionálních a tematických setkání
  • zaplatit roční členský příspěvek (1000 Kč/rok)