Unie center

pro rodinu a komunitu

Jsme střešní organizace pro komunitní, rodinná, mateřská a jinak zvaná centra pro rodinu

Sledujte nás i na facebooku, sdílíme tam všechny novinky

www.facebook.com/uniecenter/

Aktuality:

16. května 2020

POZVÁNKA NA ON-LINE ČLENSKÉ SETKÁNÍ

(pro více informací klikněte na text)

Milá centra,

srdečně Vás zveme na ON-LINE SETKÁNÍ pro všechna členská centra.

Uvidíme se 19. 5. 2020 v 10 hodin (konec v 11:30 hod)

Program:

1. informace z rady - jak se nám daří lobovat aneb co se podařilo dnes i dříve

2. pandemie v centrech - jak se nám daří a jak zvládáme (my takto - viz video)

Přihlaste svou účast prosím zde.

15. května 2020

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

(pro více informací klikněte na text)

Můžete si přidat banner pro dnešní den na svůj facebook. Odkaz pro stažení banneru ZDE.

15. května 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA K MEZINÁRODNÍMU DNI RODINY

(pro více informací klikněte na text)

Téma: FUNGUJÍCÍ RODINA – OPOMÍJENÉ TÉMA V SOUČASNÉ POLITICE.

K Mezinárodnímu dni rodiny Unie center pro rodinu a komunitu pod záštitou Stále komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS Parlamentu ČR a ve spolupráci s poslankyní Olgou Richterovou uspořádala seminář Prevence ohrožení rodiny – Podstatná a nedoceněná část rodinné politiky ČR. Celou tiskovou zprávu můžete stáhnout ZDE.

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

Můžete si přidat banner pro dnešní den na svůj facebook. Odkaz pro stažení banneru ZDE.

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY - UKÁZKY

Jak jsou rodinná a mateřská centra důležitá nejen v prevenci pro rodiny, ale také, když začnou problémy pro celou společnost. Podívejte se na video, které jsme vytvořili.

7. května 2020

Milé kolegyně a kolegové, přinášíme Vám z Rady UC další Zpravodaj..tentokrát netradičně..trošku jsme se pobavily u příprav a vy se snad i něco dozvíte :-)

22. dubna 2020

ZPRAVODAJ Rady Unie center pro rodinu a komunitu (dále jen UC)

(pro více informací klikněte na text)

1/ VÝZVA RODINNÉHO SVAZU

Dohodli jsme se, že se připojíme k výzvě Rodinného svazu. Můžete jej použít také pro vaši potřebu komunikace s veřejností.

https://www.rodinnysvaz.cz/v-pandemii-se-stat-opira-o-rodi…/

2/ DĚTSKÉ SKUPINY

Regina Dlouhá aktivně komunikuje s metodičkami dětských skupin - oficiální informace prozatím nemáme, jakmile budou, zveřejníme.

3/ MPSV

Rada UC komunikuje s MPSV. Ministryně Maláčová nás odkázala na p. Válkovou, popř. p. Krejcárkovou. Budeme sbírat podněty od center a jednou za 14 dnů pošleme dotazy, popř. pokud bude hořet nějaký dotaz. Text komunikace s p. Válkovou byl uveřejněn na facebooku a nyní je k dispozici také na webu UC.

4/ KONFERENCE UC

Rada UC se shodla na pokračování v přípravách Konference 13. 5. 2020 a to formou virtuální. Připravíme leták, průvodní dopis, video o prevenci a pokud se podaří on- line konferenci s poslanci.

5/ VIDEO - VÝZVA: PŘIDEJTE SE!

Edita Kozinová připravuje pro konferenci video - “Co dělala centra v krizi, a proč je titul Rodina dobré zachovat”. Tímto oslovujeme centra, zda by poslala krátká videa, v nejlepší kvalitě, která ilustrují naši práci. Současně jsme vás vyzvali k zasílání fotografií do soutěže, kterou vypsala Rada vlády. Odkaz jsme zveřejnili na facebooku a webu, a současně vás vyzvali a poprosili, zda byste fotografie, které posíláte do soutěže, odeslali také na náš email: info@uniecenter.cz, a my z nich připravíme prezentaci pro konferenci a debatě k dotačnímu titulu Rodina v průběhu roku 2020.

6/ INFO PRO VÁS

Do 25.4. 2020 zveřejníme odkaz na Otázky a odpovědi pro centra, která průběžně sbíráme a komunikujeme, jak s vámi, tak s MPSV či jinými subjekty.

7/ TISKOVÁ ZPRÁVA UC

Oslovili jsme paní ministryni s tím, že existujeme a pracujeme, a vydali TZ. Tiskovou zprávu můžete přečíst v dřívějších příspěvcích na facebooku nebo na webu UC.

8/ COVID

Monitorujeme aktualizovaná opatření a možnosti v nouzovém stavu. Naši interpretaci se snažíme tlumočit do center. Odpovídáme individuálně na vaše emaily, z informací, které jsou jasné, připravujeme Zpravodaj Rady UC, tento text je jeho prvním vydáním. Naleznete ho na facebooku a na webovkách UC.

10/ DISKUZNÍ PROSTOR PRO VÁS

Víme, že byste rádi četli a slyšeli odpovědi, jak to bude dál, ale pokud nezjistíme přesné, konkrétní a podložené odpovědi na vaše otázky, tak je nemůžeme veřejně prezentovat. Můžeme s vámi pouze vést diskuzi, jak by to mohlo být nebo jak si to představujeme.

Zde odkaz na diskuzní skupinu. https://www.facebook.com/groups/uniecenter/?ref=group_header

21. dubna 2020

Hezké úterý, přeposíláme Vám výzvu Rady vlády pro NNO a současně prosíme o zasílání kopií fotek na náš email.. info@uniecenter.cz.. sbírku fotografií za vaše organizace bychom také použili pro Konferenci UC, kterou pořádáme v rámci projektu MPSV na podporu dotačního titulu Rodina.

děkujeme, Rada UC

(pro více informací klikněte na text)

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat, že sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové informace dne 16. dubna 2020 zveřejnil výzvu k zasílání fotografií zaznamenávajících pomoc nestátních neziskových organizací v boji proti koronaviru.

Ze získaných fotografií bude pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. Heleny Válkové ve druhé polovině roku 2020 uspořádána na Úřadu vlády ČR fotografická výstava věnovaná široké pomoci, kterou NNO nabídly v době boje proti koronaviru společnosti.

Výzvu naleznete pod tímto odkazem http://www.vlada.cz/…/vyzva-sekretariatu-rvnno-k-zasilani-…/

Přihlášku společně se 2 fotografiemi lze zasílat průběžně do 30. června 2020. Dále prosíme o sdílení této informace mezi Vaše spolupracující organizace, případně o zveřejnění na Vašich webových stránkách.

Věříme, že i touto cestou se nám podaří upozornit na nezastupitelnou roli NNO v dnešní době.

Děkujeme a přejeme pěkný den.


S pozdravemMgr. Hana FungačováSekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizaceOdbor lidských práv a ochrany menšin

8. dubna 2020

Přejeme hezkou středu z vedení UC...😊..přinášíme další slíbené zprávy..včera jsme obdrželi odpověď z MPSV na náš dopis pro paní ministryni Janu Maláčovou..odpověď zde přikládáme...

(pro více informací klikněte na text)

Vážená paní předsedkyně,

dovolte mi reagovat na Váš podnět, který jste zaslala paní ministryni práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Janě Maláčové, MSc. Jelikož se Váš podnět týká prorodinných opatření, byl doručen k přímému vyřízení na sekci podpory rodiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), která se touto agendou zabývá.

Velmi si vážíme proaktivnosti Vaší organizace a podpory rodin přímo v regionech. MPSV realizuje projekt „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (dále jen „Krajská rodinné politika“), který se zaměřuje na rozvoj rodinné politiky na krajské a místní úrovni, včetně zvyšování informovanosti rodin o prorodinných opatřeních. V rámci aktuální situace v ČR se nabízí možnost spolupráce mezi Vaší organizací a krajskými poradci působícími v rámci projektu Krajská rodinná politiky v jednotlivých krajích (kontakty na ně naleznete na webových stránkách projektu: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/kontakty). Krajští poradci poskytují konzultace cílovým skupinám projektu (tj. rodiny s dětmi, zaměstnavatelé, prorodinně zaměřené neziskové organizace) a díky jejich široké škále kontaktů je lze oslovit s žádostí o šíření Vašich informačních materiálů dále k rodinám.

Velmi si ceníme Vaší nabídky spolupráce na návrhu možnosti vykázat opodstatněnou změnu aktivit v rámci projektů v dotačním titulu Rodina v souvislosti s dopady pandemie. Vaše připomínky a podněty k tomuto tématu můžete zaslat přímo Mgr. Kamile Krejcárkové (kamila.krejcarkova@mpsv.cz), která spravuje dotační titul Rodina.

Vážená paní předsedkyně, děkujeme Vám za všechny podněty a přejeme pevné zdraví.

Za tým Krajské rodinné politiky


s pozdravemMgr. Kamila VlčkováVěcná garantka projektu Krajská rodinná politikaOdbor rodinné politiky a ochrany práv dětíMinisterstvo práce a sociálních věcíNa Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2Telefon: 770 169 138E-mail: kamila.vlckova@mpsv.cz

6. dubna 2020

MATEŘSKÁ, RODINNÁ A KOMUNITNÍ CENTRA POSKYTUJÍ RODINÁM PODPORU I V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE

(pro více informací klikněte na text)

V ČR působí více než 450 mateřských, rodinných a komunitních center, která se v uplynulých dnech stala místem pro organizování pomoci v místě svého působiště. Tím, že tato centra vznikají z potřeb daného místa a komunity, také nejlépe reagují na potřeby místních obyvatel, pracují rychle a efektivně. Do organizace pomoci a spolupráce s místní samosprávou při řešení této krize se centra zapojila ihned po vypuknutí současného stavu na bázi dobrovolnické práce, tedy bez nároku na jakékoliv odměny, kompenzace či pocty.

Centra nabízejí v terénu tyto služby:

• pomáhají se šitím roušek a jejich distribucí,

• zajišťují sociální poradenství, psychologické poradenství a terapie pro klienty (s pomocí emailové, telefonické a online komunikace)

• nabízejí telefonické a on-line konzultace rodinám, pěstounům,

• nabízejí online učení s dětmi pro rodiny, kde jsou specifické problémy – výchovné nebo dítě s poruchou autistického spektra,

• zajišťují kontinuitu ve volnočasových aktivitách – většinou online formou,

• sdílejí tipy pro domácí vzdělávání, podložené informace, jak mluvit s dětmi o koronaviru

• aktivují veřejnost k dobrovolnictví,

• informují o opatřeních veřejnost,

• delegují veřejnost a své potřebné klienty k dostupným zdrojům pomoci,

• zajišťují pracovní pozice (progresivně – v lokalitách, často pro rodiče na MD, RD, zaměstnance 50+, formou částečných úvazků, prací z domova atd.), díky podpoře z dotačního titulu Rodina MPSV nyní v rámci možností tyto pozice neruší a podporují tak zaměstnanost ohrožených skupin

• síťují místní NO, ale i vedení obcí (často jsou součástí komunitních plánů obcí) a vzdělávací instituce.

Díky svému lokálnímu a komunitnímu charakteru jsou tak místní centra přirozeným prostorem pro sdružování dobrovolníků a koordinaci pomoci. Zároveň se snaží působit preventivně v oblasti sociálně patologických jevů vyplývajících ze současné situace – zejména zajištěním sociálního a psychologického poradenství v momentální tíživé situaci.

„Obrací se na nás lidé s žádostí o pomoc, ať už se jedná o psychickou podporu v těžké životní situaci či pomoc při orientaci v současném systému sociálních podpor.“ Michaela Bernardová, komunitní centrum Pexeso, Praha-Zbraslav.

„Díky silné místní provázanosti se nám podařilo efektivně koordinovat dobrovolníky pro šití a distribuci roušek. Během pár dní našilo 50 dobrovolníků 3.000 roušek pro seniory, lékárny, supermarkety, zdravotnická a sociální zařízení.“ Barbora Zálohová, Rodinné a komunitní centrum Mumraj, Horní Počernice.

„Stali jsme se součástí Sítě odpovědných organizací Prahy 10. S radnicí úzce spolupracujeme, nyní jsme vytvořili dvě distribuční místa ochranných roušek, dezinfekce a letáků.“ Lucie Jindráková, Klub K2, o.p.s.

Pro fungování těchto center je stěžejním partnerem Ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho dotační titul RODINA, proto se také v minulých dnech Unie center pro rodinu obrátila na MPSV s nabídkou pomoci a partnerství při zajištění podpory s informováním, sanováním rodin (podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen) a dalšími souvisejícími problémy v terénu.

Neziskový sektor, do kterého patří i tato centra, je klíčovým partnerem státu v řešení situací a problémů, na které stát nemá dostatečné finanční, administrativní, odborné a personální kapacity, a to nejen v době krize. Velice nás proto mrzí a ohrazujeme se proti tvrzení některých představitelů vlády a členů Poslanecké sněmovny, že neziskový sektor v době krize nepracuje a nepomáhá. Je tomu právě naopak – neziskový sektor pomáhá a pracuje tam, kde stát potřebuje. Hmatatelným dokladem jsou toho tisíce roušek ušitých dobrovolníky pro místní zdravotnická, sociální zařízení či potřebné osoby, zajištění nákupů pro nejohroženější skupiny obyvatel a další dobrovolnické činnosti.


Mgr. Edita Kozinovápředsedkyně Výkonné rady Unie center pro rodinu a komunituKontakt pro média:Mgr. Regína Dlouhá, Unie center pro rodinu a komunitu,tel. 728 564 683, e-mail: regina.dlouha@uniecenter.cz

2. března 2020

Milá centra, která čekáte na výsledky MPSV Rodina, začátkem tohoto týdne zasedne hodnotící komise, a do konce týdne by měly být známé výsledky. Podpořeny budou s největší pravděpodobností projekty z obou kategorií nad 80 bodů. Tolik z mého telefonátu s MPSV. Držíme palce, ať máte tolik prostředků, abyste zajistili své aktivity.

(pro více informací klikněte na text)
Mgr. Edita Kozinovápředsedkyně Výkonné rady Unie center pro rodinu a komunitu

Unie center pro rodinu a komunitu svou činností naplňuje poslání vůči:

  • Členským organizacím

Předáváme know-how pro řízení a nabídku centra formou poradenství, sdílení znalostí a vzdělávání.

Iniciujeme sdílení mezi pracovníky jednotlivých center a vrstevnickou komunitu pro jejich lídry.

Umožňujeme rozšířit iniciativy center na národní úroveň.

  • Společnosti

Jsme aktivní v ovlivňování rodinné politiky na státní i regionální úrovni.

Poskytujeme stanoviska k legislativním návrhům ovlivňujícím kvalitu rodinného života.

Ve spolupráci s členskými centry realizujeme pozitivní změny ve společnosti.

  • Partnerům

Spolupracujeme s výzkumnými, zájmovými a dalšími střešními organizacemi.

Máme zkušenost i motivaci pro společné projekty, kampaně, formulace stanovisek a tvorbu legislativních návrhů.