NOVINKY

DĚTSKÉ SKUPINY… v budoucnu

15.9.2020
Unie center pro rodinu a komunitu bojuje za zachování dětských skupin.
Podívejte se na video, kde o chystané novele zákona o dětských skupinách hovoří naše radní Regina Dlouhá.
Přidejte se k petici za zachování dětských skupin – k otevřenému dopisu poslancům a senátorům.
Odkaz na petici ZDE

  FÓRUM RODINNÉ POLITIKY 2020

   3.9.2020

  Dnes aktivně řešíme dětské skupiny….a je to divoké 🙂 

  POZOR !!!

  13.8.2020

  Jestliže jste uplatnili možnost neodvedení sociálního a zdravotního pojištění v rámci podpory covid19 na zaměstnance v projektech dětských skupin zavolejte naší Regíně. Máme informaci z MPSV, že jde o dvojí financování a hrozí nám sankce. Regína Vám poradí jak to včas napravit

  Kontakt

  • Regína Dlouhá
  • tel: 728 564 683

  POZVÁNKA NA SEMINÁŘ… DOTACE… RODINA… MPSV

  5.8.2020

  dovolujeme si Vás pozvat na Seminář národního dotačního titulu Rodina, který se uskuteční dne 7. 9. 2020 od 10:00 hod. v zasedací místnosti České správy sociální zabezpečení, Křížová 25, Praha 5.

  Vzhledem ke kapacitě prostor a současné epidemiologické situaci je možné přihlášení pouze jedné osoby za organizaci. Přihlášením souhlasíte s pořizováním fotodokumentace, audiozáznamu
  a se sběrem, uchováním a zpracováním Vašich uvedených dat pořadatelem podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Obecným nařízením
  o ochraně osobních údajů (GDPR), pro účely akce.

  Dále uvádíme, že každý účastník semináře je povinen zakrýt si ústa a nos např. rouškou.

  K přihlášení na akci prosím využijte odkaz ZDE

  UNIE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

  Unie center v zastoupení Edita Kozinová, Regína Dlouhá a Míša Bernardová prezentovaly činnost Unie center před Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  ONLINE SETKÁNÍ

  Milá centra,
  jsme plné dojmů po realizaci semináře „Prevence ohrožení rodiny“ s gremiem pro odbornou a politickou veřejnost vás srdečně zveme na ON-LINE SETKÁNÍ pro všechna členská centra.
  Uvidíme se 19.5.2020 v 10 hodin (konec v 11,30)
  Program:
  1. informace z rady – jak se nám daří lobovat aneb co se podařilo dnes i dříve
  2. pandemie v centrech – jak se nám daří a jak zvládáme

  Přihlaste svou účast prosím zde: ZDE

  Bližší info vám zašleme záhy a budeme se na vás těšit

  MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

  Ukázky jak jsou rodinná a mateřská centra důležitá nejen v prevenci pro rodiny, ale také, když začnou problémy pro celou společnost.

  TISKOVÁ ZPRÁVA

  Téma: FUNGUJÍCÍ RODINA – OPOMÍJENÉ TÉMA V SOUČASNÉ POLITICE.

  K Mezinárodnímu dni rodiny Unie center pro rodinu a komunitu pod záštitou Stále komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS Parlamentu ČR a ve spolupráci s poslankyní Olgou Richterovou uspořádala seminář Prevence ohrožení rodiny – Podstatná a nedoceněná část rodinné politiky ČR. Celé znění tiskové zprávy najdete ZDE

  PRAVODAJ Z RADY UC 5/2020

  Milé kolegyně a kolegové, přinášíme Vám z Rady UC další Zpravodaj. Tentokrát netradičně. Trošku jsme se pobavily u příprav a vy se snad i něco dozvíte

  DOPIS MPSV

  Přinášíme další slíbené zprávy. Včera jsme obdrželi odpověď z MPSV na náš dopis pro paní ministryni Janu Maláčovou…odpověď zde přikládáme…

  Vážená paní předsedkyně,

  dovolte mi reagovat na Váš podnět, který jste zaslala paní ministryni práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Janě Maláčové, MSc. Jelikož se Váš podnět týká prorodinných opatření, byl doručen k přímému vyřízení na sekci podpory rodiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), která se touto agendou zabývá.

  Velmi si vážíme proaktivnosti Vaší organizace a podpory rodin přímo v regionech. MPSV realizuje projekt „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (dále jen „Krajská rodinné politika“), který se zaměřuje na rozvoj rodinné politiky na krajské a místní úrovni, včetně zvyšování informovanosti rodin o prorodinných opatřeních. V rámci aktuální situace v ČR se nabízí možnost spolupráce mezi Vaší organizací a krajskými poradci působícími v rámci projektu Krajská rodinná politiky v jednotlivých krajích (kontakty na ně naleznete na webových stránkách projektu: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/kontakty). Krajští poradci poskytují konzultace cílovým skupinám projektu (tj. rodiny s dětmi, zaměstnavatelé, prorodinně zaměřené neziskové organizace) a díky jejich široké škále kontaktů je lze oslovit s žádostí o šíření Vašich informačních materiálů dále k rodinám.

  Velmi si ceníme Vaší nabídky spolupráce na návrhu možnosti vykázat opodstatněnou změnu aktivit v rámci projektů v dotačním titulu Rodina v souvislosti s dopady pandemie. Vaše připomínky a podněty k tomuto tématu můžete zaslat přímo Mgr. Kamile Krejcárkové (kamila.krejcarkova@mpsv.cz), která spravuje dotační titul Rodina.

  Vážená paní předsedkyně, děkujeme Vám za všechny podněty a přejeme pevné zdraví.

  Za tým Krajské rodinné politiky
  s pozdravem

  Mgr. Kamila Vlčková
  Věcná garantka projektu Krajská rodinná politika
  Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
  Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
  Tel: 770 169 138
  E-mail: kamila.vlckova@mpsv.cz

  DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020

  Pro všechny příjemce dotace z dotačního titulu rodina zveřejňujeme aktuální informaci k naplňování projektů 2020.

  https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2020?fbclid=IwAR2KZWwYreoj0LUG0FTiYKYi4ooVYLEyNwQ-fl2WMmIE-zPydBfpPdsStMw

  CENTRA, JSTE TU?

  7.4.2020

   

  Facebook

  Centra, jste tu? Jste součástí komunity, kterou jste ani v dnešních dnech nenechali ve štychu? Dejte o tom vědět svým starostům/radním v sociální či prorodinné oblasti, pošlete jim naši tiskovou zprávu.

  Dopis MPSV

  Minulé úterý jsme z Rady UC odeslali dopis paní ministryni Janě Maláčové a p. Špačkovi. Pan Špaček nám potvrdil příjem dopisu a řekl, že stanovisko MPSV nám bude v nejbližší době sděleno.

  Vážená paní ministryně,
  chtěli bychom Vám poděkovat za prorodinná opatření, která v současné době prosazujete, i za zajištění dotační podpory na vypsaný titul Rodina, díky kterému mohou organizace v terénu kontinuálně poskytovat nepostradatelnou pomoc.
  Jsme tu, abychom Vám byli i v této nesnadné situaci partnery.
  Nenadálá opatření, která přišla s vlnou pandemie, téměř úplně ochromila běžný provoz našich zařízení. To ale neznamená, že jsme s našimi klienty ztratili kontakt. Pracujeme dále a jsme rádi, že Vám můžeme, také díky dotacím MPSV, nabídnout naši podporu v neustálé práci v lokalitách, kde působíme.
  Zatím naše centra nabízejí v terénu tyto služby:
  ● pomáhají se šitím roušek a jejich distribucí,
  ● sdílejí tipy pro domácí vzdělávání,
  ● sdílejí podložené informace, jak mluvit s dětmi o koronaviru,
  ● nabízejí telefonické a on-line konzultace rodinám, pěstounům,
  ● nabízejí on- line učení s dětmi pro rodiny, kde jsou specifické problémy – výchovné nebo dítě s poruchou autistického spektra,
  ● zajišťují kontinuitu ve volnočasových aktivitách – většinou on-line formou,
  ● zajišťují sociální poradenství, psychologické poradenství a terapie pro klienty (s pomocí emailové, telefonické a on-line komunikace),
  ● aktivují veřejnost k dobrovolnictví,
  ● informují o opatřeních veřejnost,
  ● delegují veřejnost a své potřebné klienty k dostupným zdrojům pomoci,
  ● zajišťují pracovní pozice (progresivně – v lokalitách, často pro rodiče na MD, RD, zaměstnance 50+, formou částečných úvazků, prací z domova atd.) a díky podpoře z dotačního titulu Rodina nyní v rámci možností tyto pozice neruší a podporují tak zaměstnanost ohrožených skupin
  ● síťují místní NO, ale i vedení obcí (často jsou součástí komunitních plánů obcí) a vzdělávací instituce.
  Jsme připraveni pomoci, jak jen to půjde s informováním rodin, sanováním rodin, s čímkoliv, co by mohlo v této situaci ministerstvu z naší strany pomoct. Děkujeme za dodržení slíbeného harmonogramu při informování o výsledcích i vyplacení letošní podpory v rámci dotačního titulu Rodina. I díky tomuto jsme nyní silní a dokážeme pomáhat v našich lokalitách.
  Zároveň přicházíme s návrhem možnosti vykázat opodstatněnou změnu aktivit v rámci našich projektů v dotačním titulu Rodina v souvislosti s dopady pandemie. Byť není možné odhadnout, jak se bude situace v zemi vyvíjet, jistě nebude stejná jako doposud. Rádi bychom flexibilně reagovali na potřeby našich klientů, veřejnosti. Jsme připraveni na tomto návrhu s Vašimi kolegy spolupracovat.
  Věříme, že se nám podaří společně odolat všem negativním vlivům pandemie, popřípadě je záhy odstranit. Budete-li mít pocit, že Vám můžeme být nápomocni ve výše uvedených, anebo i dalších možných aspektech, kontaktujte nás.
  S desítkami pozdravů, s přáním hodně zdraví a povzbuzením: buďte odolná! za rodinná, mateřská a komunitní centra

  Mgr. Edita Kozinová,

  předsedkyně Unie center pro rodinu a komunitu, z. s.

  VÝSLEDKY MPSV RODINA

  2.3.2020

  Milá centra, která čekáte na výsledky MPSV Rodina, začátkem tohoto týdne zasedne hodnotící komise, a do konce týdne by měly být známé výsledky. Podpořeny budou s největší pravděpodobností projekty z obou kategorií nad 80 bodů. Tolik z mého telefonátu s MPSV. Držíme palce, ať máte tolik prostředků, abyste zajistili své aktivity