Unie center pro rodinu a komunitu

Jsme střešní organizace pro komunitní, rodinná, mateřská a jinak zvaná centra pro rodinu.

Svou činností naplňujeme poslání vůči:

  • Členským organizacím

Předáváme know-how pro řízení a nabídku centra formou poradenství, sdílení znalostí a vzdělávání.

Iniciujeme sdílení mezi pracovníky jednotlivých center a vrstevnickou komunitu pro jejich lídry.

Umožňujeme rozšířit iniciativy center na národní úroveň.

  • Společnosti

Jsme aktivní v ovlivňování rodinné politiky na státní i regionální úrovni.

Poskytujeme stanoviska k legislativním návrhům ovlivňujícím kvalitu rodinného života.

Ve spolupráci s členskými centry realizujeme pozitivní změny ve společnosti.

  • Partnerům

Spolupracujeme s výzkumnými, zájmovými a dalšími střešními organizacemi.

Máme zkušenost i motivaci pro společné projekty, kampaně, formulace stanovisek a tvorbu legislativních návrhů.