Znalostní banka

Pro naše členy a ve spolupráci s nimi i dalšími odborníky se věnujeme budování znalostní základny.

Věříme, že spolupráce přináší více výhod než nevýhod :)

Znalostní banku naleznete na tomto odkazu.

Pracovníci Unie center a členských organizací mohou požádat o vstup do interních částí přes formulář bit.ly/dointranetu.