O nás

Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.

kontaktní adresa: UC-AISIS

Floriánské náměstí 103, Kladno, 272 01

číslo účtu 2300158378/2010 | IČO 22899952

info@uniecenter.cz | datová schránka fcmg6x3

email je vždy ve tvaru jmeno.prijmeni@uniecenter.cz

Naši organizaci "vlastní" naši členové a řídí ji prostřednictvím každoroční Valné hromady.

Exekutivním orgánem je Výkonná rada, radní mají tříletý mandát.

Aktuálně rada pracuje ve složení

  • Edita Kozinová - předsedkyně (RKC Chaloupka Ostrava)
  • Regína Dlouhá (Klub K2 Praha)
  • Hana Kroupová (OliVy Olomouc)
  • Michaela Bernardová (Pexeso Zbraslav)
  • Barbora Zálohová (Mumraj Horní Počernice)

Další volební Valná hromada proběhne na podzim 2021.

V naší činnosti vycházíme z těchto principů:

  • Pracujeme lokálně, myslíme na celek: naše centra působí v konkrétních lokalitách, Unie center spoluvytváří na národní úrovni podmínky pro jejich práci (advokační činnost).
  • Jaké si to uděláme, takové to máme: jsme platformou pro aktivitu našich členů, kterou realizujeme formou nadregionálních a celostátních projektů.
  • Pracujeme nízkonákladově: využíváme prostory a energii členských i partnerských organizací, používáme dostupné informační technologie, minimalizujeme režijní náklady.
  • Jsme demokratičtí a partnerští: rozhodujeme se až po poctivé a otevřené diskusi. Jsme otevření různým názorům a věříme v synergii - proto v našich iniciativách navazujeme partnerství s dalšími organizacemi.

Od 10/2016 do 10/2018 realizujeme projekt Budování kapacit Unie center pro rodinu a komunitu zaměřený na rozvoj střešní organizace a podporu našich členů.

Projekt je podpořen grantem Operačního programu Zaměstnanost z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002744