Budování kapacit

Tato stránka je určena pro zapojené v projektu Budování kapacit Unie center pro rodinu a komunitu.

Projekt je podpořen grantem Operačního programu Zaměstnanost z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002744.

Popis projektu naleznete ZDE.