Aktivity

Postupně se věnujeme tématům, která nám v danou dobu připadají důležitá.

Některé iniciativy vnímáme jako projekty s jasným výstupem a koncem, jiným se věnujeme dlouhodobě. Pracujeme v partnerstvích s členskými centry i expertními organizacemi.

Svou činnost zaměřujeme na podporu členských organizací, společenské změny vedoucí k vyšší kvalitě života, věnujeme se také vlastnímu rozvoji.

Další informace k našim iniciativám získáte kliknutím na příslušný odkaz.

2018

Na rok 2018 chystáme kampaň na podporu organizací pracujících s rodinami - Den rodiny.

2017

V roce 2017 jsme se soustředili na podporu rozvoje členských organizací, vybudovali jsme Manažerskou akademii center a zprovoznili Znalostní banku.

2016

V roce 2016 jsme se stali koordinátory celostátní kampaně pro den otců TátaFesT.

2015

V roce 2015 jsme formou kampaně Do roka a do dne pomohli dosáhnout toho, aby se organizace pečující o předškolní děti nemusely povinně registrovat jako Dětské skupiny.

2014

V roce 2014 jsme podpořili sociální pracovníky a pomocné organizaci v péči o ohrožené děti vytvořením konceptu Otec na palubě a budovali značku Tátové vítáni.

2012

V roce 2012 jsme podporovali Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost - Gramotnost.CZ.

2011

V roce 2011 jsme se rozhodli založit Unii center, organizaci, která přijímá vůdčí roli v transformaci mateřských a rodinných center na centra rodinná a komunitní, poskytující profesionální služby v sociální a vzdělávací oblasti.