O Unii center‎ > ‎

Výkonná rada


Valná hromada zvolila 18.6.2014 Výkonnou radu s mandátem na 3 roky v tomto složení:

  • Edita Kozinová - předsedkyně
  • Hana Kroupová - místopředsedkyně
  • Soňa Tomková
  • Michaela Bernardová
  • Nikola Křístek

Hlavními činnostmi Rady jsou 
  • realizace strategie schválené ustanovující Valnou hromadou (k dispozici členům na intranetu Unie center)
  • přijímání nových členů, podpora komunikace a spolupráce mezi  členy stávájícími 
  • iniciace, řízení a realizace projektů podporujících vizi organizace
  • reprezentace Unie center vůči dalším organizacím a veřejnosti
Rada jedná ve čtrnáctidenních cyklech, ale její členové průběžně reagují na podněty zaslané prostřednictvím formuláře v pravé části této stránky.


Podněty pro jednání Výkonné rady