O Unii center‎ > ‎Spolupráce‎ > ‎

AISIS, o.s.

AISIS, o.s. je nezisková organizace s celorepublikovou působností, která se specializuje na zavádění inovativních témat a forem vzdělávání ve spolupráci s firemním sektorem.

Jeho mottem je Přinášíme inovace do vzdělávání, což se odehrává na rovině

  • otevírání inovativních témat, které nemají patřičnou pozornost (například projekt Dokážu to! přivedl do českého vzdělávání rozměr osobnostně-sociální rozvoje, který byl následně z velké části využit při tvorbě Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání)
  • metodické (použití e-learningu a vzdálené spolupráce již od r. 2005, sestavování originálních didaktických pomůcek apod., podpora vydávání metodických knižních titulů)
  • partnerské (k jednotlivým tématům nachází odborné garanty z uznávaných organizací a podporovatele z řad společensky odpovědných firem)
  • organizační a podpůrné (vzdělává jednotlivé učitele a celé školní týmy, vydává odborný časopis Moderní vyučování atp.)

S Unií center spolupracuje v programu O škole po škole.

Comments