Stanovisko Unie center k záměru využití plošných testů MŠMT

18.11.2011

Vítáme záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zvyšovat kvalitu vzdělávání. Nesouhlasíme však s tím, aby plošné testování sloužilo k jiným účelům než jako zpětná vazba dítěti, rodičům, škole a jejímu zřizovateli.

Současné vzdělávací předpisy nedefinují minimální znalosti a dovednosti, kterých mají děti dosahovat. Minimální cílové evaluační standardy vnímáme jako potřebný nástroj, zásadně však nesouhlasíme s využíváním testů sledujících plnění té nejnižší roviny cílů vzdělávání k rozřazování dětí při přijímacích řízeních na vyšší stupeň škol.

Jsme navíc velmi znepokojeni skutečností, že do diskuse k tématu "Minimální cílové evaluační standardy pro 9. ročník ZŠ" jsou zváni učitelé, nikoliv však rodičovská veřejnost. Žádáme MŠMT, aby zajistilo otevření diskuse o cílích školního vzdělávání s rodičovskou veřejností.

Unie center pro rodinu a komunitu je připravena ke spolupráci formou moderování stanoviska aktivních rodičů z desítek sdružených rodinných a mateřských center.

Odkazy
Úvodní slovo k Diskusi o Standardech základního vzdělávání >>ZDE
Článek, ve kterém ministr Dobeš vyjadřuje souhlas s rozřazováním studentů na základě výsledků plošného testování >>ZDE.
Výzva k bojkotu plošného testování >>ZDE.

Unie center pro rodinu a komunitu (www.UnieCenter.cz)
- sdružuje komunitní, rodinná a jinak zvaná centra pro rodinu a podporuje jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života
- vznikla v roce 2011 jako reakce na potřebu transformace mateřských a rodinných center na centra komunitní, poskytující profesionální služby v sociální a vzdělávací oblasti
- sdružuje 40 členských organizací v ČR

Kontaktní osoba pro komentář tohoto stanoviska: Nikola Křístek, nikola.kristek@uniecenter.cz, 603 553 418
Comments