O Unii center‎ > ‎Stanoviska‎ > ‎

Vzdělávání a školství


Unie center zaměřuje pozornost na oblast celoživotního vzdělávání i na školství coby systém, který má garantovat dostupnost vzdělání všem bez ohledu na socio-ekonomické zázemí.

Vzdělávání vnímáme jako cestu ke konkurenceschopnosti společnosti i seberealizaci jednotlivce.

Sdružená centra jsou často sama poskytovatelem vzdělávacích služeb a Unie center tak disponuje jistou expertností v oboru.

V centrech se často angažují aktivní rodiče, pro které je důležitá kvalita vzdělávání vlastních dětí i jejich vrstevníků. Proto Unie center sleduje vývoj školského systému.

Unie center připravuje ucelený program pro vzdělávání a školství, který nese pracovní název EdUnie.
Jeho součástí je i podpora kampaně Rodiče vítáni, při které spolupracujeme s partnerskou organizací EduIn.
S o.s. AISIS spolupracujeme na komplexním programu pro angažované rodiče O škole po škole.