O Unii center‎ > ‎Stanoviska‎ > ‎

Střídavá péče

Dne 22.2. 2011 proběhl v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR seminář k předkládané novele zákona o rodině, která žádá nařizování střídavé péče o děti mezi rodiče dítěte. Návrh novely předpokládá, že soud musí vždy nařídit střídavou péči i proti souhlasu jednoho z rodičů. Tuto novelu podporují zejména některá sdružení na podporu práv otců, ale odmítají ji odborníci z řad právníků, psychologů a soudců a oba ministři spravedlnosti a MPSV.

„Unie center pro rodinu a komunitu nepodporuje návrh novely zákona o rodině předkládané poslancem Pavlem Staňkem. Institut střídavé péče je právně zakotven už ve stávajícím zákoně a jde jen o větší využívání v praxi. Podporujeme odbourávání zažitých steroetypů ve společnosti a otevření se různým flexibilním úpravám péče o dítě založeném na konsensu obou rodičů. Střídavá péče nesmí být nástrojem mocenského boje mezi rodiči.“

Comments