O Unii center‎ > ‎Stanoviska‎ > ‎

Péče o ohrožené děti


Ministerstvo práce a sociálních věcí začíná realizovat transformaci systému péče o ohrožené děti, jejímž cílem je snížit počet dětí v ústavní péči. Během roku 2011 probíhá transformace pilotně v těchto krajích: Karlovarský, Pardubický, Olomoucký, Zlínský. Cílem transformace je předcházet umístění dítěte do náhradních forem péče. Z náhradních forem péče vybrat takové, které umožní dítěti navázat a kultivovat individuální oboustranný vztah. Prostředky k dosažení cíle jsou vytvořit systém podpory výchovných kompetencí rodičů a řešení jejich sociálních problémů; zabezpečení ochrany práv dítěte, individuální přístup k řešení problému, přenesení těžiště práce do prevence a podpůrných služeb; vytvoření systému efektivních navazujících služeb, účinně reagujících na potřeby nejvíce ohrožených dětí.

„Unie center pro rodinu a komunitu vítá transformaci systému péče o ohrožené děti. Nabízíme mateřským, rodinným a komunitním centrům pracujícími s rodinou metodické vedení práce s ohroženými dětmi/ s ohroženou rodinou. Zároveň podporujeme dosavadní preventivní práci s rodinou, protože hranice mezi funkční a disfunkční rodinou je velmi křehká.“

"Unie center podporuje iniciativu Odsouzeni.cz"