O Unii center‎ > ‎Stanoviska‎ > ‎Dětské skupiny‎ > ‎

Dětské skupiny - Otevřený dopis premiérovi

Vážený pane premiére,

v pondělí 27. října  se sešla vládní rada, aby projednala další postup stran vládní koalice ve věci zákona o poskytování péče v dětské skupině. Jak jistě víte, tento zákon vzbuzuje u velké části veřejnosti obavy. Je to z důvodu velmi široké definice dětské skupiny, která zahrnuje i ty, kteří do ní logicky vůbec nepatří. Hlavním problémem je zavádění regulace a stanovení dětské skupiny jako jediné možné alternativy péče vedle školek v rejstříku MŠMT. Tím ovšem zákon likviduje všechny stávající aktivity, které se nechtějí nebo často ani nemohou přizpůsobit definici zákona a příslušných vyhlášek. Toto prosím není problém pouze lesních školek, jak je mediálně stále prezentováno, dotýká se všech, kdo s předškolními dětmi pracují (mateřská a rodinná/komunitní centra s několika pravidelnými kurzy pro předškoláky, předškolní kluby, zájmové oddíly s předškoláky, skupiny znevýhodněných dětí v předškolních zařízeních, zkrátka jakékoliv organizace, při kterých se pravidelně setkává skupina dětí od 1 do 6/7 let).

Na základě závěrů rady je zřejmé, že si vážnost situace uvědomujete, a že se snažíte situaci řešit ve prospěch posílení alternativ při zachování stávající pestrosti, za což vám děkujeme. Existují dvě možnosti jak postupovat. První nás ponechává v ohrožení, druhá  nám přináší jistotu, že problém zákona bude vyřešený.

1.    Poslanecká sněmovna může přehlasovat prezidentské veto. Pak, jak deklarujete, předložíte napříč vládními stranami novelu, kde ukotvíte dobrovolnost registrace poskytovatele.

Tento postup je pro nás stále velkou nejistotou. Připouštíte v něm, že jste prosadili špatný zákon. Zdůvodníte to nutností odstartovat vznik dětských skupin, tedy nové formy, ale stávající formy uvrhnete do hluboké nejistoty. I přes vaši snahu o závazné hlasování v poslaneckých klubech může situace vypadat stejně jako při předchozích projednáváních, tedy nemusí se povést. MPSV postupně v tisku sdělovalo, že motivací pro zákon je nutnost regulace prostředí, možnost čerpání fondů EU, řešení pro jesle, možnost pro zaměstnavatele, řešení pro 50 tis dětí, které se nedostaly do školek. Je mnoho pohledů a každý lze do zákona promítat. I to může být důvodem, proč nakonec novela nebude přijata.  


2.    Nepřehlasovat prezidentské veto a předložit okamžitě nový zákon ve smyslu volitelné registrace napříč všemi politickými stranami.

Tato varianta je jistotou. Je vyjádřením respektu k pestrosti předškolní péče a k lidem, kteří v této oblasti působí. Oddálí přijetí zákona o stejnou dobu jako by v první variantě prodloužilo nejistotu stávajících poskytovatelů. Zákon ovšem budou stále podporovat ti, kterým přináší nějaké, například ekonomické, výhody. Tím pádem je pravděpodobnost, že zákon nakonec nebude vůbec nižší, než při postupu uvedeném v první variantě.


Vážený pane premiére,máme zájem o to, aby dětské skupiny fungovaly. Jakákoli nová  alternativa je důležitá, ale ne za cenu ohrožení těch stávajících. Přínosy zákona uvedené v důvodové zprávě jsou přitom diskutabilní. Svaz průmyslu a dopravy zveřejnil výsledky průzkumu, zaměřeného na ověřování inovativních opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života Z informací vyplývá, že „tato forma zabezpečování péče o děti předškolního věku zůstane vždy pouze doplňkovou službou. Vzhledem k tomu, že řada zejména malých a středních zaměstnavatelů nebude schopna se finančně podílet na zřizování a fungování tohoto modelu péče o děti svých zaměstnanců, doporučuje SP ČR zvážit i rozšíření nabídky služeb péče o děti prostřednictvím navýšení kapacity mateřských škol .... Zavedení tzv. dětské skupiny by však nemělo být v žádném případě doprovázeno omezováním stávajících kapacit předškolních zařízení.“

Ze současné zkušenosti stovek poskytovatelů a neziskových organizací vyplývá, že měsíční cena za neziskové poskytování péče o jedno dítě v dětské skupině (či jakémkoli jiném neziskovém zařízení) po dobu 5 dní v týdnu činí 5 – 8 tis. Kč měsíčně (dle povahy zařízení - především počtu personálu). Toto je cena na pokrytí nákladů! Sleva, kterou zaměstnanec může uplatnit je pak 700 Kč za měsíc. Rodiče, kteří nemají na soukromé školky či alternativní péči ovšem neodvádí daň z příjmu, tedy nebudou ani moci uplatnit tuto slevu. Forma dětské skupiny pro ně bude finančně nedostupná.  Dětské skupiny tedy nemohou přinést plošné zlepšení v oblasti předškolní péče pro střední příjmovou skupinu obyvatel a je proto důležité, aby zůstaly zachovány i jiné formy péče, které se nezdraží tím, že by se povinně musely přebudovat v dětskou skupinu.

Vážený pane premiére. Vizitkou každé vlády je spokojenost občanů. Vaše vláda se těší slušné podpoře veřejnosti. Vnímáme Vás jako politika uvážlivého, neagresivního, nakloněného rozumné argumentaci. Přijetí zákona i za cenu jeho okamžité novelizace nebude vnímáno veřejností jako projev soudržnosti koalice a stability prostředí, ale jako prosazování nejasných zájmů na úkor jasně doloženého rizika. Naopak odvaha vystoupit, popsat problematiku, uznat dopad v celé šíři a spolupracovat, třeba i s opozicí, jsou činy, které veřejnost - zejména v oblasti prorodinné politiky - dokáže ocenit. Prosíme proto, zvažte situaci, nehlasujte proti vetu a okamžitě předložte nový návrh ve smyslu volitelné registrace. Máte v tomto naší plnou podporu, stejně tak i 16 tisíc občanů, kteří v posledních třech týdnech připojili svůj podpis pod petici.

S úctou,


Tereza Valkounová, Asociace lesních MŠ

Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže

Jan Černý, Člověk v tísni

Michaela Bernardová, Unie center pro rodinu a komunitu


30.11.2014