O Unii center‎ > ‎Stanoviska‎ > ‎

Dětské skupiny


Informace k tématu poskytnou
  • Michaela Bernardová, Praha 604376705
  • Soňa Tomková, Chrudim 775689118
  • Edita Kozinová, Ostrava 777240398
  • Nikola Křístek, Středočeský kraj 603553418
Unie center se rozhodla aktivně vstoupit do diskuse kolem kontroverzního Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Naše organizace podporuje myšlenku Dětských skupin, nesouhlasí však s povinnou registrací organizací, které poskytují pravidelnou péči o dítě předškolního věku.
Domníváme se, že rozhodnutí, zda se organizace přizpůsobí požadavkům tohoto zákona, má být dobrovolné. Kromě nároků, které vnímáme vzhledem k členským centrům jako neadekvátní, vyjadřujeme naším stanoviskem i podporu dalším organizacím, které poskytují služby pravidelné péče o děti předškolního věku a pro které je povinná registrace a následné nároky na změnu provozu de facto likvidační krok.

Společné stanovisko bylo formulováno v rámci elektronické petice www.e-petice.cz/chcemepestrost.
Naše výhrady vůči znění zákona naleznete 
v argumentaci pro rodinná/mateřská centra formou odpovědí na často kladené otázky