Veronika Šindelářová

Vzdělání: 
- Před mnoha (radši už nepočítám) lety jsem absolvovala VŠE v Praze. 
- Prošla jsem mnoha kurzy na finanční a daňová témata, vedení týmů, nábor, školení, motivace pracovníků, projektové řízení, řízení změny, rozvoj strategie organizace. 
- Započala jsem nedávno další rozšiřující studium MBA.
Práce:
- 13 let zkušeností z podnikatelského prostředí na pozicích ve finančně organizační oblasti
- 10 let zkušeností v neziskovém sektoru na finančních pozicích (a krátce před narozením dcery jako počínající CSR aktivita mého tehdejšího zaměstnavatele)
- V současnosti už několikátým rokem vedu APERIO
Volný čas:
- Velmi se snažím slaďovat práci a rodinu; vím, že zde mám velké rezervy směrem k rodině
- Ve volnu se věnuju především dceři (Linda, 10let), partnerovi a mým nejbližším lidem; volno trávím venku, nejčastěji na horách - na kole a pěšky, v zimě na lyžích; taky ráda posedím s přáteli u kvalitního vína
Proč Unie center:
- Chci přispět k vytvoření, fungování a rozvoji smysluplné organizace, která se skutečně zabývá, podporuje, vede a motivuje obrovskou skupinu obyvatelstva – rodiče a dětmi
- Chci zúročit zkušenosti z rodinného centra v Praze, kde jsem byla před mnoha lety zapojena, a přidat zkušenosti z organizace, kde působím v současnosti.
Comments