Soňa Tomková

Od roku 2005 statutární zástupce Mama klubu Chrudim.

2008 – 2010 viceprezidentka Sítě MC.

3 děti, farma v Železných horách, manžel lékař.

Přírodovědecká fakulta UK (geografie, biologie, udržitelný regionální rozvoj).

Práci pro Unii center mám ráda, protože spolupracuji s lidmi, kterých si velmi vážím lidsky i po odborné stránce. Vyhovuje mi, že je to práce dynamická, která využívá moderní technologie a přesto je velmi lidská a osobní. V Unii nacházím podporu a inspiraci pro práci v rodinném a komunitním centru, je pro mě nositelem vize moderní organizace v této oblasti. Mým osobním přínosem pro Unii jsou znalosti a zkušenosti v oblasti řízení celostátní střešní organizace i lokálního centra, schopnost analyzovat a strukturovat, demokratický přístup.

email: sona.tomkova@uniecenter.cz
Comments