Miroslava VlčkováJmenuji se Miroslava Vlčková, je mi 35 let, jsem deset let vdaná a mám dvě děti – Kryštofa (6 let) a Alberta (3 roky). Jsem absolventkou bakalářského studia humanitních věd na FHS UK se zaměřením na neziskový sektor a bakalářského studia Humanities and Social Sciences na Anglo-Americké Vysoké škole v Praze. 

Práce v neziskovém sektoru mne baví a věnuji se jí již déle než deset let. Jsem spoluzakladatelkou Rodinného centra Paleček na Praze 3 a Rodinného centra Andílek na Praze 5, které fungují od roku 2006, a které společně se svojí kamarádkou řídím od jejich úplného počátku. Dva roky jsem působila jako členka prezidia Sítě mateřských center, odkud jsem odešla po valné hromadě na podzim roku 2010.

Od podzimu 2010 jsem začala dobrovolně pracovat společně se skupinou dalších 30 aktivních lidí na založení nové střešní organizace pro mateřská, rodinná a jinak zvaná centra, a mám velkou radost z toho, že Unie center vznikla, a že nabízí centrům aktuální, dynamický a moderní program spolupráce a rozvoje. Energie, kterou sdílíme v týmu Unie center, je obrovská a já zvu vás všechny, kteří chcete pro svá centra informace, změnu a nový čerstvý vítr, abyste se k nám připojili.
Comments