Karin Marques

Jsem vdaná a mám dvě děti: Kiliana P. (9) a Agnes Beatrix (7). Studovala jsem Ped F UK.

Mým profesním životem se prolínají dvě oblasti: řízení a podpora různě znevýhodněných skupin. Po několika pionýrských letech na první nestátní čili nekomunistické škole v ČR gymnáziu PORG jsem se nachomýtla k vytváření koncepce další nové školy – Lauderovy ZŠ a gymnázia. Tam jsem se z pozice učitelky dostala na chvíli k řízení celé školy.

Neustálá touha po změně a inovaci mě vymrštila ze školství do neziskovek. Jako ředitelka Nové školy jsem řídila projekty na podporu integrace Romů prostřednictvím vzdělávání. Po nástupu na mateřskou jsem založila rodinné centrum Klub K2 v Praze a začala se věnovat podpoře rodičů - zejména žen.

Asi po dva roky se vzájemně podporujeme s dalšími lídry a šéfkami komunitních center. Z tohoto neformálního seskupení se po připojení dalších center stal solidní základ pro Unii center. Věřím ve vzájemnou podporu a sdílení i fakticky si konkurujících subjektů.

email: karin.marques@uniecenter.cz
Comments