Edita Kozinová

39 let, máma Nely (8) a Tiny (4), žijeme v Ostravě

Střední zdravotní škola a PedF UP Olomouc (pedagogika, psychologie, somatologie a ošetřovatelství)

Mám 7 let praxe ředitelky pobočky personální agentury

Jsem zakladatelkou RC Chaloupka a mnoha dalších neziskovek a iniciativ, mám s řízením střešní organizace zkušenost z let 2008 – 2010 coby viceprezidentka Sítě mateřských center, odpovědná za ekonomiku a personalistiku.

Společně s lidmi, kteří mi jsou blízcí, i s dalšími, se kterými se poznávám a mám z toho radost, jsem se rozhodla založit organizaci, která bude podporovat práci místních mateřských, rodinných a komunitních center.

Vkládám do Unie svou energii, zkušenost… a hlavně naději, že dobrá vůle může jít ruku v ruce s profesionálním výkonem.

Comments