O Unii center‎ > ‎

Přípravný výbor


Do ustanovující Valné hromady vedl organizaci Přípravný výbor, složený ze zástupců zakládajících členů.
Přípravný výbor definoval klíčové aktivity nutné pro vznik organizace a zvolil garanty těchto aktivit.
Garanti aktivit a řešitelé důležitých projektů a úkolů měli pravidelné týdenní porady, díky kterým (a zejména práci mezi nimi) se organizace ¨ve vysokém tempu dokázala zformovat.

Přípravný výbor ukončil svou činnost při ustanovující Valné hromadě 1.4.2011.