O Unii center‎ > ‎Aktuality‎ > ‎

Unie center partnerem ve dvou připravovaných projektech OPVK

přidáno: 29. 10. 2011 4:44, autor: Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu   [ aktualizováno 29. 10. 2011 4:45 ]
Do právě uzavřené výzvy k podání žádosti o grant OPVK - 3.1. Individuální další vzdělávání vstupuje Unie center jako významný partner ve dvou žádostech - Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost (žadadel AISIS, o.s.) a Vzděláním ke změně - průvodce rodičů pro komunitní práci (žadadel Pro rodinu, ops).

První z projektů má za cíl vybudovat a pilotně rozšířit metodku pro zvýšení finanční a zdravotní gramotnosti široké veřejnosti , přičemž budou vytvořena ze spolupracujících center, mateřských i základních škol "centra neformálního vzdělávání". Metodika vychází ze dvou programů úspěšných ve školním prostředí, Rozumíme penězům a Zdravá abeceda.
Témata projektu jsou pro centra velmi atraktivní, o čemž svědčí i rychlá reakce z více než padesáti center, v rámci které jsme zachytili zájem bezmála sedmi set dospělých návštěvníků o účast na seminářích a využívání další podpory.

Druhý z projektů posiluje tzv. občanskou gramotnost, která se může realizovat ve formě organizace zájmových iniciativ pro zlepšení kvality života v lokalitách, kde centra působí. Příkladem takové aktivity je například podpora spolupráce rodičů se školami, přičemž toto téma Unie center podporuje i v rámci programu Rodiče vítáni (ve spolupráci s EduIn, o.s.). I v problematice formování lokálních občanských inciativ jsme zaznamenali zájem desítek center a stovek jejich návštěvníků.

Unie se snaží vytvářet co nejvýhodnější podmínky pro fungování samotných center, proto v žádostech počítá s vytvořením několika desítek flexibilních pracovních vztahů s jejich pracovníky, kteří by měli mít na starosti koordinaci vzdělávacích akcí a jejich propagaci na lokální úrovni.

Vzhledem k mimořádnému zájmu mnoha desítek organizací o přidělení grantu není možné odhadnout, zda dotaci na zmíněné projekty získáme. Pozitivní zprávou však je, že Unie center je atraktivním partnerem pro další organizace při plánování velkých tematických projektů a že o spolupráci a o vybraná témata je mezi centry velký zájem. Bez ohledu na výsledek grantového řízení je Unie připravena v příštím kalendářním roce zvyšování finanční, zdravotní a občanské gramotnosti podporovat formou zprostředkování spolupráce mezi odbornými organizacemi a centry pro rodinu a komunitu.
Comments