O Unii center‎ > ‎Aktuality‎ > ‎

"Třetina rodičů není spokojena s českým školstvím" - výstupy z tiskové konference 31. srpna 2015

přidáno: 24. 8. 2015 4:35, autor: Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu   [ aktualizováno 31. 8. 2015 10:14 ]
Poslední den prázdnin jsme spolupořádali tiskovou konferenci pořádanou u příležitosti zveřejnění průzkumu zaměřeného na postoje rodičů ke vzdělání jejich dětí, která se konala ve Skautské institutu na Staroměstském náměstí.

Více než tisíc rodičů předškoláků a žáků prvního stupně ZŠ odpovídalo v červnu na otázky, jak hodnotí důležitost vzdělání jejich dítěte, kolik toho základní škola do života dala, dává a mohla by dát, i jak podle nich vypadá ideální škola pro jejich dítě. 

Z průzkumu např. vyplývá, že 30 % rodičů považuje systém školství za špatný a požaduje změny i že celá polovina rodičů nezná alternativy ke klasické škole a neumí se v případné nabídce dobře zorientovat. Téměř polovina rodičů by preferovala věkově smíšené třídy, kde by žáci byli rozděleni podle zájmu a znalostí, nikoli podle věku. Průzkum také ukazuje velké odhodlání rodičů se finančně zapojit – více než polovina rodičů je ochotna platit tisíc a více korun měsíčně za lepší vzdělání pro své dítě. Rodiče se také vyjadřovali i k otázkám, zda dnešní škola umí připravit děti na život, který je čeká za 20 let, nebo nakolik by měly mít děti v budoucím povolání prostor rozvinout svůj specifický talent a dělat co je baví. 

Detailní výsledky průzkumu byly představeny na tiskové konferenci, na které odpovídali na otázky novinářů zástupci organizací, které se na přípravě průzkumu se podílely a dlouhodobě se zabývají vzděláváním v České republice: EDUin, Scio, Společnost Montessori, Unie center pro rodinu a komunitu a neformální sdružení pro individualizaci vzdělávacího procesu Vysněná škola.