O Unii center‎ > ‎Aktuality‎ > ‎

Složení Výkonné rady - rezignace Veroniky Šindelářové, kooptace Soni Tomkové

přidáno: 29. 8. 2012 23:29, autor: Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu
Na svém zasedání 8. srpna přijala Výkonná rada UC rezignaci Veroniky Šindelářové (Aperio - Praha) na post členky Výkonné rady. Veronika, která měla na starosti vedení účetní a administrativní agendy, odstupuje z důvodů velké vytíženosti ve své mateřské organizaci a z nedostatku časových kapacit pro práci v Unii center.
Členové výkonné rady vyjadřují Veronice dík za její vklad do naší organizace. Její manažerské zkušenosti a nadhled byly velmi vhod zejména v době formování organizačního nastavení Unie a fungování Výkonné rady.

Na uvolněné místo Rada v souladu se stanovami kooptovala Soňu Tomkovou (MamaKlub - Chrudim), která byla kandidátkou do Rady už na ustanovující Valné hromadě UC s viditelnou podporou ze strany členských center. Soňa Tomková je zapojena do mnoha iniciativ Unie, účastní se setkávání členů a formální vstup do Rady je proto velmi přirozeným pokračováním spolupráce s radními UC.
Comments