O Unii center‎ > ‎Aktuality‎ > ‎

Seminář ,,Komunitní služby a péče o ohrožené děti“ v Chrudimi byl úspěšný

přidáno: 17. 10. 2011 8:08, autor: Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu   [ aktualizováno 17. 10. 2011 8:20 ]
Seminář se konal ve velké zasedací místnosti na Městském Úřadě v Chrudimi, který Unii center vyšel vstříc  a umožnil tak setkání zainteresovaných stran, které spojuje myšlenka péče o ohrožené děti a vše co s ní souvisí.

Záštitu nad tímto setkáním převzal radní pro sociální oblast Pardubického kraje Mgr. Jiří Brýdl, který v úvodní části všechny přítomné informoval o aktuálním stavu financování a přípravy sociálních služeb v Pardubickém kraji, vyzval také všechny přítomné zástupce organizací k jednání na obcích se zastupiteli a ujasnění si pozice své organizace jako subjektu poskytující sociální a jiné služby v místě svého působení. Zároveň přislíbil maximální podporu setkávání pěstounských rodin.

Radní Brýdl na závěr poděkoval UC a rodinnému centru Mama klub Chrudim, které svépomocně zajišťovalo občerstvení a technické zázemí, za zorganizování semináře na vysoké úrovni bez nutnosti finanční dotace  od Pardubického kraje či nutnosti výběru účastnických příspěvků.

Poté převzala slovo poslankyně PSPČR Helena Langšádlová, která nastínila hodnotu transformace systému péče o ohrožené děti a služby pro rodinu a kroky konané poslaneckou sněmovnou a vládou (viz prezentace).

Mgr. Marie Oktábcová za Iniciativu za rozvoj náhradní rodinné péče – odsouzeni.cz  ve své prezentaci upozornila na negativní kampaň, která si v letošním roce klade za cíl upozornit veřejnost na stávající nedostatky péče o ohrožené děti a podnítit ji tak k většímu zájmu o reformu státního systému péče o ohrožené děti v ČR (viz prezentace).

Přínosem a inspirací pro všechny zúčastněné byla prezentace zkušeností s podporou náhradní rodinné péče ze zahraničí, kterou zajistila Předsedkyně Výkonné rady UC Mgr. Edita Kozinová.

Jak získat pověření k sociálně právní ochraně dítěte poradila Dis. Jana Bartošová z Unie center, která byla doplněna příklady dobré praxe a konkrétními způsoby podpory pěstounské rodiny z úst Heleny Mourečkové za RC Mozaika Lovosice.

Po celou dobu semináře probíhala živá diskuze všech přítomných se zástupci jednotlivých institucí. Věříme, že získané poznatky a předané zkušenosti z tohoto semináře  využijí  v maximální možné míře ve své činnosti.


Související články


Více o projektu Unie center Komunitní služby a péče o ohrožené děti

Stanovisko Unie center k transformaci péče o ohrožené děti

Zpráva a fotografie ze semináře v Praze 3.10.2011
Comments