Praha rodinná 2011

Na konferenci pořádané Magistrátem Hl. města Praha a Unií center pro rodinu a komunitu
dne 10. října 2011 v prostorách Velkého jednacího sálu zastupitelstva MHMP
zazněly důrazné prezentace i podnětné příspěvky v diskusi u jednotlivých pracovních stolů.

Hlavní témata setkání:
1. efektivní síťování služeb v komunitě aneb spolupráce jako nejlepší prevence
2. flexibilní pracovní úvazky pro rodiče aneb jak sladit pracovní a osobní život
3. prevence v rodinách a změna systému jejího financování aneb pečovat o rodiny se vyplatí

Cílem konference bylo setkání  a výměna zkušeností představitelů MPSV, magistrátu, zastupitelů jednotlivých městských částí a zástupců prorodinných organizací.

Konferenci uvedl radní magistrátu pro sociální oblast Petr Dolínek. Hovořil o významu spolupráce s neziskovým sektorem, nastavení financování rodinné politiky pro další léta a jako "zásadního partnera pro tvorbu koncepce" označil Unii center pro rodinu a komunitu.

Na jeho příspěvek navázal Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV, který využil příležitosti hovořit k zástupcům pražských městských částí. Úvodní část projevu obsahovala několik významných sdělení ve formě alarmujících čísel. Podle předběžných výsledků sčítání lidu se více než polovina dětí (51%) rodí mimo manželství, pouze čtvrtina žije v modelu "máma, táta, dítě". "Jednoznačný  model rodinného života přestává existovat a my musíme hledat nové přístupy pro rodinnou politiku", řekl PhDr. Macela.
V druhé části svého příspěvku se věnoval transformaci služeb pro rodinu, zejména v oblasti péče o ohrožené děti. Zdůraznil, že stát disponuje podstatným rozpočtem pro tuto oblast, který však není vhodně strukturován. Uvedl, že více než polovina (3,5 miliardy z celkem 6,5 miliard Kč) míří do ústavní péče. "Dáváme 40 tisíc korun měsíčně na jedno dítě v ústavní péči. Představte si, jakou práci by udělala neziskovka v konkrétní rodině, kdybychom jí dali třetinu této částky", zdůraznil směr, kterým se MPSV hodlá vydat. V této souvislosti však zmínil nutnost profesionalizace práce a zavádění standardů kvality v organizacích poskytujících služby rodinám.
Vedle tématu nabídky služeb šéf odboru zmínil, že pro účinnou transformaci v systému podpory rodin je důležité, aby kraje využívaly specializované služby pro řešení rodinné agendy na své úrovni a obce, aby si vzaly tuto problematiku za svou a používaly srovnatelný přístup.
"Místo abychom věnovali prostředky na prevenci, čelíme nesmírným důsledkům problémů", upozorňoval přítomné a tím otevřel prostor pro prezentaci konkrétních činností a služeb, které pro státní správu mohou zajišťovat rodinná a komunitní centra.

Edita Janečková z Unie center ve svém příspěvku “Proč se vyplatí podporovat rodinná centra” poukázala na význam prevence, konkrétně význam práce s běžnou, fungující rodinou a uvedla konkrétní příklady oboustranně prospěšné spolupráce Rodinného a kulturního centra Nová trojka a MČ Praha 3.

Jako jeden z možných modelů síťování služeb v komunitě uvedla Karin Marques z Unie center model komunitní školy či komunitního centra. Na půdu školy či centra přicházejí jednotlivé specializované služby zvenku, tím se stávají dostupné i pro rodiny v nepříznivé sociální situaci. Využitím již existující budovy a vybavení pro další aktivity dochází k finančním úsporám. Mluvila o příkladech ze zahraničí, ale i o fungujících školách a center v ČR. Tento model je přínosný nejen pro řešení situace v problematických regionech, ale všude tam, kde chceme efektivně využít a propojit existující služby.
Rodiče vítáni, projekt společnosti EduIn, ke kterému se připojila i Unie center, představila Kateřina Kubešová. V následujících diskusních v pracovních skupinách byla myšlenka Rodiče vítáni často zmiňována jako příklad jednoduchého prvního kroku, který může zřizovatel, škola nebo rodičovská komunita učinit.

Linda Sokačová (donedávka ředitelka Gender Studies) vysvětlila přítomným přínosy flexibilních pracovních úvazků pro zaměstnance i zaměstnavatele podpořené konkrétními čísly. Vedle zvýšení spokojenosti zaměstnanců i reputace zaměstnavatele jde i o zvýšení produktivity organizace. Na její vystoupení navázala Barbora Zálohová z rodinného centra  MUM (Horní Počernice) , která popsala zkušenosti ze studijní cesty do SRN, která slouží i jako inspirace pro projekt Práce a život v rovnováze, který rodinné centrum MUM realizuje.

Sjednocující koncept nad všemi tématy představila Michaela Bernardová (RC Pexeso, Unie center). Na schématu služeb nabízených rodinným či komunitním centrem rodinám v různých situacích (od funkční rodinu po rodinu v krizi) ukázala cestu, kterou se mohou společně vydat obce, centra i spolupracující poskytovatelé specializovaných služeb.

Červenou nití celého setkání byla myšlenka, že radnice mohou pro realizaci preventivních i podpůrných aktivit využívat rodinná centra jako partnera, který je etablovaný v komunitě, spolupodílí se na nákladech i rizicích aktivit a dokáže vycítit signály v rodinách, které by bez včasného zásahu mohly přejít v otevřené problémy. Díky postupující profesionalizaci nabízených služeb může být značná část pro-rodinné a preventivní agendy města efektivně realizována ve spolupráci s rodinnými a komunitními centry.


Podřízené stránky (2): Praha rodinná Praha rodinná - 10.10.2011
ć
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
12. 10. 2011 13:25
ć
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
12. 10. 2011 13:25
ć
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
12. 10. 2011 13:25
ć
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
12. 10. 2011 13:25
ć
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
12. 10. 2011 13:26
ć
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
12. 10. 2011 13:26
ĉ
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
8. 12. 2011 4:25
ĉ
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
8. 12. 2011 4:26
ĉ
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
8. 12. 2011 4:26
Comments