O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎Tematická setkání‎ > ‎

Spolupráce center s obcí a krajem


Unie center iniciuje dialog mezi státní správou či místní samosprávou a centry, které se v daném regionu nacházejí.

Naším záměrem je prezentovat potenciál center pro realizaci prorodinné, vzdělávací i jiné agendy municipalit a připravovat partnerství pro konkrétní projekty.

Jednotlivé iniciativy budou průběžně zveřejňovány na podstránkách této sekce webu Unie center.

Výpis podstránky


Podřízené stránky (1): Praha rodinná 2011