Seminář "Klub náhradních rodin v našem centru"

Anotace

Jednodenní seminář  šitý na míru každého centra, který vám umožní zorientovat se v problematice náhradní rodinné péče v ČR se zaměřením na péči pěstounskou a pomůže vám hledat možnosti pomoci pěstounským či osvojitelským rodinám v lokalitě vašeho centra, popř. možnosti podpory rodinám, které o NRP uvažují a hledají více informací.

Pro koho je seminář určen

Pro pracovníky mateřských, rodinných a komunitních center a rodiče, které tato problematika zajímá.

Obsah semináře

  • Typy náhradní rodinné péče – osvojení, pěstounská péče, poručenství
  • Co potřebují a co očekávají náhradní rodiče a jejich děti
  • Možnosti vašeho centra = co můžete náhradním rodinám nabídnout, jaké jsou vaše kapacity, personální požadavky
  • Adresář a možnosti spolupráce s organizacemi zabývajícími se NRP v místě vašeho centra
  • Jak získat pověření k sociálně-právní ochraně dětí – kontakty a konkrétní rady

Lektorka -Jana Bartošová

  • Sociální pracovnice
  • Členka odborného panelu Unie center pro téma Komunitní služby a péče o ohroženou rodinu (více např. zde>>)
  • Spoluzakladatelka o.s. Jahoda,
  • Členka o.s. Centrum Matýsek
  • a maminka 3 přijatých dětí.

Cena

Lektorné: 1.500 Kč pro členy Unie center, 2.000 pro nečlenské organizace (přihláška do Unie zde>>)
+ Cestovné
Forma: na DPP přímo s lektorkou

Koordinuje: Mirka Vlčková (mirka(et)vlckova@uniecenter.cz)
Comments