Seminář Komunitní služby a péče o ohrožené děti

Unie center pro rodinu a komunitu ve spolupráci s
poslankyní Parlamentu ČR Mgr. Helenou Langšádlovou
a Iniciativou za rozvoj náhradní rodinné péče Odsouzeni.cz

Vás srdečně zvou na seminář 

KOMUNITNÍ SLUŽBY a PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI
PRAHA (3.10.2011) - CHRUDIM (10.10.2011) - OLOMOUC (14.11.2011)  


Hlavní cíle semináře: Kritická analýza stávající situace - Reforma systému: pozitivní řešení - Praktické zkušenosti - Plán činnosti

Hlavní motto projektu:
Chceme pracovat v souladu s reformními cíli MPSV v oblasti prorodinné politiky, pozitivního rodičovství, sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti služeb pro rodiny s dětmi, a to včetně ohrožených rodin a dětí.

Program setkání (společný ve všech 3 lokalitách)
Podrobnější informace o programu jednotlivých seminářů - viz. přílohy níže.

Úvod a přivítání účastníků
Olomoucký kraj – Mgr. Jitka Chalánková, poslankyně Parlamentu ČR
Pardubický kraj – Mgr. Jiří Brýdl, radní pro sociální oblast Pardubického kraje
Hlavní město Praha - PhDr. Miloslav Macela, ředitel Odboru rodiny a dávkových systémů MPSV

Iniciativa za rozvoj náhradní rodinné péče Odsouzeni.cz
Analýza hlavních současných nedostatků SPOD a alarmující situace dětí v ústavech.
Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka Nadačního fondu J&T

Transformace systému péče o ohrožené děti a služby pro rodinu
Řešení, která nabízí nový systém péče o ohrožené děti. Nová legislativa péče o rodinu.
Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně parlamentu ČR (Chrudim 10.10., Olomouc 14.11.) / PhDr. Miloslav Macela, ředitel Odboru rodiny a dávkových systémů, MPSV (Praha 3.10.)

Podpora náhradní rodinné péče, přenos zkušeností ze zahraničí
Mgr. Edita Kozinová, Předsedkyně Výkonné rady Unie center pro rodinu a komunitu

Jak získat pověření k sociálně právní ochraně dítěte
Jana Bartošová, Dis., Unie center pro rodinu a komunitu

Klub náhradních rodin - příklad dobré praxe
Mgr. Irena Tomášková, RC Mozaika

Záštita jednotlivých regionálních setkání
V Olomouckém kraji pod záštitou MUDr. Jitky Chalákové, poslankyně Parlamentu ČR
V Pardubickém kraji pod záštitou Mgr. Jiřího Brýdla, radního pardubického kraje
V Hlavním městě Praha pod záštitou PhDr. Miloslava Macely, ředitele Odboru rodiny a dávkových systémů MPSV

Komunitní práce v RC a MC - registrace na seminář


Ċ
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
13. 9. 2011 9:41
Ċ
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
13. 9. 2011 9:41
Ċ
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
13. 9. 2011 9:41
Comments