O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎Tematická setkání‎ > ‎

Projekt Komunitní práce v MC/RC


V termínu od 16.do18.5. se Unie center zúčastnila studijní cesty MPSV do Velké Británie s organizací Lumos společně se zástupci MPSV, krajů a dalších neziskových organizací, které se aktivně zapojily do transformace péče o ohrožené děti. O zkušenosti nabyté na této cestě se s vámi podělíme na regionálních setkáních, která plánujeme.

Dne 29.4. proběhlo pracovní setkání Unie center se Středočeským krajským úřadem na téma spolupráce MC/RC s OSPODy (Orgán sociálně právní ochrany dětí) - jak mohou MC/RC přispět k sanaci rodin v ohrožení. I o zkušenosti nabyté z tohoto setkání se s vámi podělíme na plánovaných regionálních setkáních.

Regionální setkání budou mít kromě tématu transformace péče o ohrožené děti také za cíl sdílení zkušeností z oblasti komunitní práce a hledání odpovědi na otázku jak mohou MC/RC komunitní práci dělat.
Zájemci o účast a spolupráci na regionálních setkáních, hlašte se prosím emailem na mirka.vlckova@uniecenter.cz.

Projekt je živým organismem a bude průběžně upravován a doplňován, dle potřeby. Vítáme veškeré vaše podněty k tomuto tématu na výše uvedený email radní Unie center Mirky Vlčkové.