O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎Tematická setkání‎ > ‎

Tematické setkání Centra a MAPy

 Součástí Budování kapacit Unie center pro rodinu a komunitu je cyklus čtyřhodinových setkání zaměřených na aktuální témata a potřeby členských center.

Centra a MAPy vzdělávání, Praha 7.6.2017

TémaMístní akční plán (MAP) a zapojení center do strategie vzdělávání v obci
Datum: 7. červen 2017, 11:00 - 15:00/16:00 hod. 
Místo konání4D-centrum Kodaňská 1441/46, Praha 10

Místní akční plány jsou 
  • prostředkem pro zlepšení vzdělávací nabídky v obci
  • předpokladem pro zapojení centra do plánování a realizace projektů v oblasti vzdělávání podpořených z Evropského sociálního fondu
  • platformou pro spolupráci s dalšími organizacemi v obci (městský úřad, školy, NNO)
Cílem setkání bylo
  • předat si dosavadní zkušenosti z práce na MAPech
  • ozřejmit riziková nebo pozoruhodná místa procesu tvorby MAPů a navazujících projektů
  • pojmenovat možnosti a přínosy zapojení center do MAPů
Setkáním nás provedli Hana Krejsová a Martin Dobeš, konzultanti Oddělení lokálních koncepcí Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR.
Po přihlášení na akci obdrželi účastníci podkladový materiál k tématu zpracovaný MŠMT.