O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎

Tematická setkání

Součástí Budování kapacit Unie center pro rodinu a komunitu je cyklus čtyřhodinových setkání zaměřených na aktuální témata a potřeby členských center.
  • Celkem 8 setkání proběhne v období červen 2017 - březen 2018.
  • Témata vycházejí z poptávky center, jejich nabídku můžete ovlivnit i Vy (napište na info@uniecenter.cz). 
  • Setkání se účastní kromě členských center i odborní partneři a zástupci státní správy či  samospráv.
  • Setkání jsou určena pro menší skupinu (cca 12 lidí) s velkou motivací pro téma.
  • Výstupy setkání budou k dispozici ve Znalostní bance UC.Projekt je podpořen grantem Operačního programu Zaměstnanost z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002744