O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎

Tematická setkání

Součástí Budování kapacit Unie center pro rodinu a komunitu je cyklus čtyřhodinových setkání zaměřených na aktuální témata a potřeby členských center.

Nejbližší tematická setkání

Webooker - od rezervačního systému k pomocníku pro řízení centra (Praha) 

25. 1. 2018 ČT 10:00 - 14:00, Rezervace ZDE.

Na setkání budou přítomni 
- zástupci firmy, která provozuje Webooker, aby mohli rychle reagovat na Vaše přání,
- pracovníci dalších center, které systém využívají, aby Vás podpořili v tom, co si přejete,
- moderátor Unie center, který bude vše zapisovat, shrnovat a dotahovat.

Cílem akce je
- inspirace, jak se dá systém využít pro zvýšení efektivity práce v centru,
- setřepání požadavků na úpravy systému a dohody, kdo by k tomu jak mohl přispět.


Rodiče se rozcházejí - podpůrné služby pro děti v krizové situaci (Praha)

20. 2. 2018 ÚT 10:00 - 14:00, Rezervace ZDE. 

Na setkání budou přítomni
- Eva Barešová (mediátorka, garantka programu Když se máma a táta rozcházejí  - www.rodiceserozchazeji.cz)
- pracovníci dalších center, které systém využívají, aby Vás podpořili v tom, co si přejete,
- moderátor Unie center, který bude vše zapisovat, shrnovat a dotahovat.

Cílem akce je
- inspirace tematickým programem pro práci v centrech,
- shoda na parametrech kvality, které by měly obdobné programy naplňovat,
- nabídka podpory a výměna zkušeností mezi centry navzájem.

Tato témata připravujeme 

Centra a Místní akční skupiny - brzda, plyn či spojka pro spolupráci? (březen 2017) 
Centra a Podpora rodiny v krizi 
Centra a Práce s rodiči z generace mileniálů 
Centra a Muži - klienti a kolegové Centra a podpora Náhradní rodinné péče 

Další témata můžete navrhnout přes email info@uniecenter.cz.
  • Celkem 8 setkání proběhne v období červen 2017 - březen 2018.
  • Témata vycházejí z poptávky center, jejich nabídku můžete ovlivnit i Vy (napište na info@uniecenter.cz). 
  • Setkání se účastní kromě členských center i odborní partneři a zástupci státní správy či  samospráv.
  • Setkání jsou určena pro menší skupinu (cca 12 lidí) s velkou motivací pro téma.
  • Výstupy setkání budou k dispozici ve Znalostní bance UC


Projekt je podpořen grantem Operačního programu Zaměstnanost z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002744