O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎

Tematická setkání

Součástí Budování kapacit Unie center pro rodinu a komunitu je cyklus čtyřhodinových setkání zaměřených na aktuální témata a potřeby členských center.

Vybrané témata pro setkání center a dalších partnerů

Tato témata připravujeme:
 • Centra a Tvorba rodinné politiky (proběhlo)
 • Centra a MAPy vzdělávání - úvod do problematiky (proběhlo)
 • Centra a MAPy vzdělávání - spolupráce a granty (plán v listopadu 2017)
 • Centra a Podpora rodiny v krizi
 • Centra a Práce s rodiči z generace mileniálů
 • Centra a Muži - klienti a kolegové
 • Centra a podpora Náhradní rodinné péče
Další témata můžete navrhnout v dotazníku níže, kde rovněž můžete vyjádřit svůj zájem a doporučení ke stávajícím návrhům.
Formulář můžete otevřít i na samostatné stránce ZDE.
 

 • Celkem 8 setkání proběhne v období červen 2017 - březen 2018.
 • Témata vycházejí z poptávky center, jejich nabídku můžete ovlivnit i Vy (napište na info@uniecenter.cz). 
 • Setkání se účastní kromě členských center i odborní partneři a zástupci státní správy či  samospráv.
 • Setkání jsou určena pro menší skupinu (cca 12 lidí) s velkou motivací pro téma.
 • Výstupy setkání budou k dispozici ve Znalostní bance UC


Projekt je podpořen grantem Operačního programu Zaměstnanost z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002744