O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎

Otec na palubě


téma projektu, který
  • probíhá za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
  • realizuje mezinárodní partnerství (GBR, FIN, ROM, CZE) 
    v čele s Fatherhood Institute (Velká Británie)
je ZAPOJENÍ OTCŮ PŘI OCHRANĚ OHROŽENÝCH DĚTÍ.

Projekt vychází z hypotézy, že otcové a otcovské postavy jsou v systému péče o ohrožené děti významným činitelem, ať už jsou či nejsou v přímé interakci s dítětem.

Cílem projektu je zmapování situace týkající se zapojení otců ohroženích dětí v běžné praxi přímé sociální práce v zapojených zemích a doporučení případných opatření pro využití jejich potenciálu.

Mezi výstupy projektu patří
  • Trénink sociálních pracovníků v komunikaci s otci
  • Manuál dobré praxe pro zapojení otců při ochraně ohrožených dětí
  • Autoevaluační nástroj pro pracoviště OSPOD
  • Kulaté stoly pro pracovníky zainteresovaných institucí

Projekt běží v období květen 2013 - leden 2015
v regionech Hl.m.Praha a Moravskoslezský kraj.
Garantem projektu je Nikola Křístek.