O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎

TátaFesT

Akce probíhá vždy třetí neděli v červnu na mnoha místech v ČR, přispíváme tak k oslavě Dne otců.
Aktivní otcovství a podpora mezigeneračních vazeb v rodině jsou hodnotami, ve které věří vedení i členové Unie center. Od roku 2012 podporuje Unie center svátek Den otců formou vícerých lokálních akcí zvaných TátaFesT.
Unie byla v kampani dlouholetým partnerem Ligy otevřených mužů (LOM), která myšlenku iniciovala. Od roku 2017 je Unie center po dohodě s LOMem výhradním nositelem této značky.

Sdružená, ale i nečlenská centra se mohou stát pořadateli TátaFesTu v jejich regionu. Podrobné informace jsou na www.TataFesT.cz.
Plakát Tátafest v Ostravě
Velkou účast očekáváme tradičně v Ostravě, kde akci podporuje magistát už od roku 2012 (ukázka plakátu na obrázku), mnoho center však pořádá komornější, přesto však atraktivní akce pro místní komunitu.

Vešekré informace jsou na webu www.tatafest.cz.