O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎Sdružené školy‎ > ‎

24.2.2012 KIV - Sdílení vize


Unie center pro rodinu a komunitu má za sebou první setkání zakladatelů nové formy vzdělávání dětí - komunitních, kolektivních domácích či podobně zvaných škol.

V České republice vznikají lokální iniciativy rodičů, kteří chtějí zajistit svým dětem kvalitní a profesionálně vedené vzdělávání v době povinné školní docházky a místní škola není připravena tuto poptávku naplnit.

Abychom
 • podpořili aktivity lidí, kteří chtějí zvyšovat kvalitu života rodin svých i ostatních
 • předešli případným nedorozuměním ze strany MŠMT či zájmových organizací
 • vyměnili si zkušenosti a informace, které se našich projektů týkají
zorganizovali jsme osobní setkání lídrů těchto iniciativ v
pátek 24.2. od 13 do 17 hod. v prostorách školy Robinson v Praze-Radotín (www.dobra-skola.cz).

Během setkání jsme společně diskutovali násedující body
 • Legislativa týkající se KIV,
  • a to zejména Školský zákon a relevantní pozměňovací návrhy, Zákon o sdružování občanů a Vyhlášky a normy týkající se provozu vzdělávacích zařízení
  • Shodli jsme se, že má smysl usilovat o zařazení KIV jako samostatného paragrafu Školského zákona. Jednání povede Unie center.
 • Zainteresované státní a zájmové organizace a budování vztahu s nimi
  • tedy MŠMT, obec, hygiena, základní škola, Asociace domácího vzdělávání apod.
  • Shodli jsme se, že je důležité, aby se iniciativy KIV shodly na společném postupu a jednání s těmito aktéry vedly koordinovaně
 • Sjednocení základní terminologie a pojmenování odlišností
  • KIV je jeví jako vhodná forma vzdělávání dětí, které vyžadjí individuální přístup (což jsou vpodstatě všechny:)), liší se především ve velikosti dětského kolektivu (menší než ve škole, větší než v domácím vzdělávání), flexibilitou kurikula a intenzivním zapojením rodičů do života školy.
  • Je zapotřebí model KIV pojmenovat a popsat pro veřejnost, aby zájemci o zařazení dětí do KIV neměli pocit, že jde o hokus-pokus, naopak že jde o promyšlený koncept.
 • Platforma pro další spolupráci
  • Pro úspěch jednotlivých KIV iniciativ je důležité, aby se model KIV etabloval jako plnohodnotná nabídka.
  • Unie center nadále nabízí koordinaci spolupráce KIV iniciativ a věří, že k myšlence se brzy přidají i některá další členská centra.

Comments