O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎

Sdružené školy

Komunitně zakládané a vedené školy podle systému Komunitní individualizované vzdělávání - KIV
Unie center podporuje rozšíření vzdělávací nabídky pro děti školou povinné formou Komunitního individualizovaného vzdělávání.

Jedná se o situaci, kdy komunita zajistí dětem výuku mimo systém formálního vzdělávání (tedy základní školu) a výuku zajišťuje vybraný lektor (tedy nikoliv rodič, jak tomu bývá v tzv. domácím vzdělávání).

Samostatná legislativní úprava pro tento systém zatím není připravena, proto každé centrum či jiná organizace, která se KIV chce věnovat, vytváří vlastní organizační systém. Unie center hodlá podporovat především
  • sdílení dobré praxe a
  • vznik příslušné legislativní normy
Na podstránkách najdete výčet aktivit k tomuto tématu.