O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎

Finanční a zdravotní gramotnosti pro veřejnost


Projekt podpořený programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Mnisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
reaguje na dva palčivé problémy současné společnosti: nezdravé zadlužování a nízkou finanční gramotnost na straně jedné a nezdravý životní styl a stoupající obezitu a nadváhu občanů na straně druhé.

Zaměříme se jak na prezenční vzdělávání v regionálních centrech tak na atraktivní formy online vzdělávání. Připravíme kvalitní testy, které umožní občanům získat realistický obraz o tom, jak si v dané oblasti stojí. Vzdělávání je zarámováno promyšlenou PR kampaní, která využívá celostátní i regionální média či sociální sítě.

Metodika projektu vychází z programů, které se velmi osvědčily na půdě škol a školek - Rozumíme penězům a Zdravá abeceda. Oba programy budou samozřejmě upraveny tak, aby byly zajímavé pro dospělé zájemce.

Projekt je postaven na široké spolupráci partnerů a desítek spolupracujících organizací: od odborných partnerů (FFUK, Národní síť podpory zdraví), přes spolupráci s kraji, Národní sítí zdravých měst až po regionální vzdělávací centra (MŠ&ZŠ a především rodinná/mateřská centra).

Unie center je v projektu partnerem o.s. AISIS a má na starosti zejména koordinaci vzdělávacích aktivit v centrech a PR projektu.

Sdružená i spolupracujcí centra mají možnost
  • nabídnout odborně garantovaný a osvědčený vzdělávací kurz pro své návštěvníky i případné nové uživatele služeb
  • a vyprofilovat se jako centrum neformálního vzdělávání ve svém regionu.

Podrobný popis aktivit a konkrétní požadavky na spolupráci s centry jsou připraveny na webové prezentaci Center učení, (intranet ZDE)
samotné aktivity v centrech budou probíhat v období říjen 2012 - říjen 2013.

Za Unii center je garantem radní UC Nikola Křístek, na kterého se můžete s případnými dotazy přímo obrátit.