Výměnné stáže

Budování kapacit členských organizací podpoří také vzájemné Výměnné stáže formou stínování, pozorování a podílení se na chodu centra.
Původně plánovaný rozsah 40 na jednotlivou stáž hodin jsme na základě připomínek členských center a po konzultaci s poskytovatelem dotace snížili tak, aby šlo o doplnění Manažerské akademie - počet 40 hodin (5 pracovních dní) se může nasčítat z kurzů Manažerské akademie i dní na výměnné stáži.

Stáž bude moci absolvovat minimálně 40 osob (ideálně 2 pracovníci z jednoho členského centra).
Účastníkům stáží bude v místě k dispozici tzv. mentor - pracovník místního centra, který účastníky stáží provede.
Účastníci stáží vyhotoví nerozsáhlou závěrečnou zprávu (popis rozdílu mezi očekáváním a realitou, akční plán pro změny ve vlastním centru) a budou jej moci představit na regionálních setkáních anebo závěrečném setkání.

Z rozpočtu projektu můžeme uhradit
- stážistům náklady na ubytování (do 600 Kč/den) a náklady na cestovné (400 Kč)
- mentorům z centra, které se stážistovi věnuje, odměnu formou Dohody o provedení práce ve výši 200 Kč/ hod.

Níže je přehledová tabulka s 
  • místy - kliknutím si otevřete stránky centra 
  • tématy a 
  • daty stáží - kliknutím na datum se otevře stránka v rezervačním systému. Snažili jsme se, aby bylo možné mít v jednom městě několik navazujících stáží, občas se to podařilo :)

Tabulku si můžete pro větší přehlednost otevřít v samostatném okně zde.
Pro další informace kontaktujte Lenku Hrklovou (lenka.hrklova@uniecenter.cz).

UC41_stáže podklady