Výměnné stáže

Budování kapacit členských organizací podpoří také vzájemné Výměnné stáže formou stínování, pozorování a podílení se na chodu centra.
V rámci této KA bude zpracována Mapa poskytovaných služeb jednotlivých členských center, díky které si budou moci účastníci stáží efektivně zvolit místo pro její realizaci.
Pětidenní stáž bude absolvovat celkem 40 osob (max. 2 pracovníci z jednoho členského centra).
Účastníkům stáží bude v místě k dispozici tzv. mentor - pracovník místního centra, který účastníky stáží provede.
Účastníci stáží vyhotoví závěrečnou zprávu (popis rozdílu mezi očekáváním a realitou, akční plán pro změny ve vlastním centru) a představí jej na regionálních setkáních anebo závěrečném setkání.

Z rozpočtu projektu můžeme uhradit
- stážistům náklady na ubytování (do 600 Kč/den) a náklady na cestovné (400 Kč)
- mentorům z centra, které se stážistovi věnuje, odměnu formou Dohody o provedení práce ve výši 200 Kč/ hod (celkem 15 hod na jednoho stážistu).

Výměnné stáže - Poptávka

Výměnné stáže - Nabídka