Nabídka kurzů Manažerské akademie UC

Aktuální nabídka kurzů

Komunikace a sebeřízení 

Kompetentní manažer

Jaké předpoklady, vědomosti, schopnosti a dovednosti má mít dobrý manažer

 • náplň práce manažera, aneb co znamená být manažer
 • stanovování cílů
 • rozhodování
 • plánování
 • organizování
 • komunikace – zadávání úkolů
 • jak nést odpovědnost za práci druhých
 • vedení lidí – je lepší vést než řídit
 • jak funguje motivace, proč lidé dělají či nedělají to či ono 

Efektivní komunikace

 • proč si nerozumíme?
 • nejčastější chyby a bariéry v komunikaci
 • podmínky a zásady efektivní komunikace
 • čtyři roviny komunikace
 • aktivní naslouchání
 • zdravá komunikace podle Transakční analýzy

Vyjednávání a argumentace

 • argumentace a přesvědčování – čistý argument vs. faul
 • proces vyjednávání – jednotlivé fáze od přípravy k dohodě
 • postupy a strategie vedoucí k oboustranné dohodě
 • BATNA, aneb když se nedohodneme
 • otázky ve vyjednávacím procesu
 • práce s emocemi
 • obrana proti nečestnému jednání
 • etická komunikace

Krizová komunikace

Jak komunikovat v obtížných životních situacích.
 • konflikt jako přínos – vnímání konfliktu jako příznaku potřeby změny
 • 5 přístupů/postojů k řešení konfliktních situací
 • self test – jaký postup preferuji já
 • jaký z pěti přístupů zvolit v konkrétní situaci
 • příčiny a spouštěče konfliktů
 • rozbor konkrétních situací
 • využití Transakční analýzy v řešení konfliktů
 • ochutnávka Mediace jako nástroje pro řešení konfliktů

Prezentační dovednosti

Tréninkový seminář s cílem získání či vylepšení prezentačních dovedností s přípravou prezentace a videotréninkem .
 • než začnu s přípravou – jaké otázky je třeba zodpovědět
 • příprava prezentace – odkud, kam a kudy své posluchače povedu
 • co obsahuje skutečně dobrá prezentace
 • jak připravit opravdu vizuálně poutavou prezentaci
 • jak prezentaci začít a upoutat a jak prezentaci ukončit a vysloužit si potlesk
 • jak pracovat s publikem
 • co s otázkami, které jste nečekali
 • co s trémou
 • práce s tělem, hlasem a dechem

Timemanagement a psychohygiena

Interaktivní seminář s cílem pomoci účastníkům ujasnit si hodnoty, cíle a připravit se na změnu.
 • cíl jako základ řízení života – atributy správně stanoveného cíle
 • vědecké pojetí Timemanagementu – organizace pracovního dne, stanovení priorit činností
 • proč nestihnu, co bych chtěl – chyby v organizaci vlastního času, příčiny plýtvání časem
 • metoda GTD, denní záznamy, žába a mamut, aneb jak na to
 • jak dělat změny – vytváření návyků, rozhodnutí
 • stres, jeho vnímání a projevy
 • příčiny stresu (identifikace vlastních stresových faktorů)
 • prevence a ochrana proti stresu
 • zvládání stresu a napětí: technika pro zvládnutí akutního stresu a technika všímavého stavu mysli
 • prevence stresu

Práce s informačními technologiemi 

Jak pracovat spolu, byť každý sedí jinde 

Jak se nenechat zahltit 
 • pravidla pro funkční používání emailů (v rámci pracovního týmu vs. používání emailu pro komunikaci s klienty a dodavateli)
 • pravidla pro používání telefonů (prozvánění, sms, telekonference, telefon na pracovišti)
Sdílená znalost 
 • technologické možnosti sdílení informací v online úložišti (stručný přehled dostupných řešení)
 • pravidla pro práci v souborech a složkách (návrhy vs. komentáře, vlastnictví a přispívání, fáze spolupráce od návrhu k výstupu)
 • základní bezpečnostní opatření 

Nejlevnější pomocníci pro řízení úkolů a informací

Jak dostat emaily a dokumenty na jedno místo pod mou doménou 
 • informační systémy pro řízení informací organizace (co vše a proč zaznamenávat, sledovat a skladovat)
 • přehled řešení dostupných pro NNO, jejich porovnání, postup pro získání licence a zavedení do organizace (GSuite, MS Office 365, Salesforce) 
Jak si udržet přehled o tom, co vše má kdo udělat 
 • pravidla pro správu úkolů v týmu (zadání, monitoring, reporting, parametry výstupu) 
 • nástroje na podporu řízení úkolů, jejich silné i slabší stránky (MS Outlook, Trello, a další aplikace i přehledové tabulky) 

Jak vyrobit jednoduchou webovku a jak dobře zadat složitou

 • vysvětlení základních pojmů pro technologické laiky: doména, webhosting, redakční systém, šablona, html, opensource 
 • tvorba mikrostránek a jednoduchých webů v prostředí Google Sites, Webnode, Wix 
 • vlastnictví domény - nákup, správa, propojení s webem
 • jak postupovat při zadávání složitého webu dodavateli - fáze spolupráce, role a povinnosti na straně zadavatele i dodavatele, obvyklé ceny (pořizovací i provozní), časté chyby při tvorbě i administraci webu
 • jak rychle upravit obrázek nebo fotku (základní práce v bezplatném grafickém editoru) 

IT doping (ovládáme tabulky, nástěnky, myšlenkové mapy)

Tabulkové editory - Porovnání MS Excel a Google Sheets 
 • tipy pro rychlejší práci (klávesové zkratky, přizpůsobení prostředí vlastním potřebám)
 • získávání informací z hromady dat (filtrování, seřazování, podmíněné formátování, kontingenční tabulky, zobrazení pomocí grafů)
Nástroje podporující kreativní myšlení a spolupráci
 • Mindmanager pro myšlenkové mapy (vysvětlení odlišného způsobu práce oproti používání textového editoru, představení funkcí, příklady využití v praxi) 
 • MS OneNote jako poznámkový blok pro vlastní použití a nekonečná sdílená nástěnka pro celý tým 
 • další aplikace - základní přehled (xMind, FreeMind. Evernote, Google Keep)

Přihláška na vypsané kurzy

Kontakt

Mgr. Eva Růtová, metodik: akademie@uniecenter.cz