Manažerská akademie Unie center

Našim centrům a také centrům, která zvažují stát se členy Unie center, nabízíme manažerské vzdělávání šité na míru. Tři pracovníci každého centra se mohou zúčastnit více než pěti seminářů v tématech, která si mohou nejen sami vybrat, ale také přímo navrhnout! Vzdělávání bude probíhat od června 2017 do června 2018, účast je pro pracovníky členských center bezplatná. Co je pro to třeba udělat jako první? Vyplnit poptávkový formulář zde.

Co je Manažerská akademie

Manažerská akademie je soubor vzdělávacích seminářů v klíčových oblastech řízení a rozvoje center pro rodinu a komunitu.

Témata vzdělávacích seminářů (Akademie) jsou navržena s ohledem na jejich potřebnost a efektivní využitelnost v praxi; seznam navržených témat je uveden v poptávkovém formuláři. Témata je možné libovolně doplňovat či rozšiřovat a věnovat se jim v takovém rozsahu, aby pokryla zájem a preference účastníků.

Oblasti vzdělávání:
  • Řízení lidských zdrojů
  • Projektové řízení
  • Finanční řízení a legislativa
  • Marketing, Fundrising a PR
  • Práce s informačními technologiemi
  • Komunikace a Sebeřízení
Každé centrum může do Akademie přihlásit 3 své pracovníky; každý účastník pak absolvuje celkem 40 hodin vzdělávání dle vlastního výběru.

Podmínky pro účast v Akademii

Nabídka vzdělávání platí pro členská centra Unie center pro rodinu a komunitu, nebo pro centra, která mají o členství v Unii zájem.

Každý účastník Manažerské akademie musí projít vzděláváním v rozsahu 40 hodin, tj. absolvovat 5 vzdělávacích kurzů (1 kurz = 1 den (8 x 45 min.).

Vzdělávání, které je poskytováno členským centrům bezplatně, se mohou zúčastnit 3 pracovníci z jednoho centra. Jedná se spíše o orientační než závazný počet (některá menší centra jej nemusí dosáhnout), pro personální stabilitu centra je však výhodné, když je zapojeno a také vzděláno více lidí. 

Nabídku témat vzdělávání v Akademii můžete ovlivnit

Zájemce o vzdělávání v Akademii (centrum či konkrétní pracovník) vybere v poptávkovém formuláři témata, která jej zaujmou/ která potřebuje pro svou práci/ ve kterých se potřebuje posunout/ se kterými se chce blíže seznámit. Ke každé oblasti může navíc připsat jakékoli nové téma, které v nabídce zatím není obsaženo. Pro počet témat, která zvolí, není stanoven žádný limit.

Teprve na základě vyplněných poptávkových formulářů bude sestavena finální nabídka Manažerské akademie. Každý zájemce tak má jedinečnou možnost podílet se na výsledné podobě nabídky kurzů a ovlivnit, aby právě jeho téma bylo v nabídce zahrnuto.

Abychom vycházeli z potřeb jednotlivců i celých center, doporučujeme, aby si zájemci sedli nad formulářem spolu a promluvili si o tom, jaká témata by pro ně byla vhodná. Každý pak ale za sebe vyplní poptávkový formulář zvlášť, abychom mohli zohlednit při sestavování termínů a obsahu kurzů individuální přání.

Kdy a kde se budou kurzy konat

Vlastní vzdělávání bude probíhat od června 2017 do června 2018.

Konkrétní termíny, časy a lokace jednotlivých kurzů budou zveřejněny v průběhu měsíce dubna 2017.

Místa pro konání kurzů budou vybrána na základě vyhodnocení poptávkových formulářů, tedy na základě zájmu center a jejich pracovníků s důrazem na dobrou dostupnost. Pravděpodobně kurzy proběhnou z největší části v Praze a Olomouci. V případě, že bude o jedno téma více zájemců z různých regionů, bude kurz realizován opakovaně tak, aby byl pro zájemce dostupný.

Realizační tým a kontakt

Metodické vedení: Eva Růtová
Koordinace a komunikace: Soňa Tomková
Přímý kontakt: akademie@uniecenter.cz

Bleskové shrnutí na závěr

2. MY sestavíme nabídku kurzů podle vašich požadavků a zašleme vám přihlášku (Duben 2017).
3. VY se přihlásíte do Akademie (Duben-Červen 2017) a vyberete si 5 jednodenních kurzů z nabídky (Červen 2017-Červen 2018).
4. MY se budeme snažit, aby byly kurzy kvalitní a aby se Vám investovaný čas vyplatil

Kdo je VY? Pracovníci center pro rodinu a komunitu, která jsou členy Unie center. Nabídka platí i pro centra, která se čerstvě rozhodla do Unie přihlásit.
Kdo je MY? Realizační tým projektu Budování kapacit UC.