Manažerská akademie

Našim centrům a také centrům, která zvažují stát se členy Unie center, nabízíme manažerské vzdělávání šité na míru. Několik pracovníků každého centra se může zúčastnit pěti (i více) seminářů v klíčových oblastech řízení a rozvoje centra. Vzdělávací program jsme vytvořili na základě poptávky a návrhů vás - pracovníků center z celé ČR, a skládá se z celkem 40 tematických seminářů/ workshopů.