Otevřená konference - 27.4.2017

Proč jsme nazvali konferenci Otevřenou?
 • Zveme naše členská centra i ta, která jsou v jiné střešní organizaci nebo se k žádné nehlásí.
 • Program je sestaven jako pestrá nabídka témat a centra mají také možnost v posledním bloku sama inspirovat ostatní představením toho, co dělají.
 • Počet účastníků není omezen (počítáme se stovkou lidí, ale kapacita prostor je 120), budeme rádi, když se z každého centra zapojí více jeho členů.
Děkujeme všem za účast, rádi využijeme Vaši zpětnou vazbu (formulář ZDE).

Organizace

Termín a čas

27.4.2017 v Praze, Café NONA (Nová scéna Národního divadla)
9:00 (registrace) - 16:00 (koláč na cestu)

Před-konferenční workshop a ubytování

Ve středu 26.4. proběhne v době 18:00-20:00 v hotelu Prokopka (Praha 3, kde budou někteří účastníci ubytovaní) workshop pro členská centra a zájemce o členství, na kterém řízenou moderací dospějeme k definici nabídky a poptávky pomoci mezi centry navzájem a mezi centry a unií.
Po workshopu bude možné dále po-sedět/pít/vídat s ostatními. 

Účastníci (celkem 100 osob)
 • Zástupci členských center UC a center, která chtějí s UC spolupracovat
 • Přední experti na rodinnou politiku, vzdělávání a další témata, kterým se centra věnují
 • Organizace, které jsou připraveny nabízet funkční spolupráci
Cena
Účast na konferenci je bezplatná,
členové UC mají možnost využít ubytování v Praze před akcí,
podmínkou je uhrazení >členského příspěvku centra (100 Kč).

Kontakt pro program i organizaci
Nikola Křístek
konference@uniecenter.cz
tel. 603553418

Přihlášku prosím vyplňte na tomto odkazu. Děkujeme.

Nezapomeňte se podívat i na nabídku Manažerské akademie ZDE.
Program

Co je rodina? Co je komunita? 
(krátkometrážní přednášky předních odborníků)
 • Příčiny a následky rozpadu široké rodiny
  Oldřich Matoušek (FF UK Praha)
 • Co prozrazují data z aktuálních výzkumů o rodině
  Lenka Linhartová (Sociofaktor, s.r.o.)
 • Opravdu se v životě vyplatí chodit do školy?
  Ivo Jupa, Nová ekonomika o.p.s.
 • Co vlastně je nebo má být centrum pro rodinu a komunitu
  Výkonná rada UC
Centra - věc veřejná
(panelová diskuse na téma 
Jak se vyrábí rodinná politika a proč je dobré být u toho?)
 • Komunální rodinná politika a její aktéři:
  úvodní prezentace:
  Mgr. Petra Michalová, Národní centrum pro rodinu 
 • panelová diskuse moderovaná Michaelou Bernardovou se zástupci MPSV (Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně pro řízení sekce pro sociální a rodinnou politiku), krajského úřadu (Pavel Podivínský, Olomoucký kraj) obce (Kamila Návratová, MM Ostrava) a centra pro rodinu a komunitu (Edita Kozinová, RKC Chaloupka)
Stýkání, potýkání, spolupráce
(krátké prezentace organizací nabízejících spolupráci s okamžitou diskusí s jejich zástupci)
 • Centra a MASky & MAPy (vzdělávání a zájmy rodičů):
  Hana Krejsová a Petr Čáp, konzultanti Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR
 • Centra a Asociace občanských poraden (síťování odborných a komunitních kapacit)
  Stanislav Skalický, ředitel AOP
 • Centra a OSPOD (podpora ohrožených rodin):
  Kamila Návratová, vedoucí OSPOD/Magistrát města Ostravy
 • Centra a ... centra (představení služeb centrům v projektu Budování kapacit UC 2017-2018)
  Soňa Tomková, Výkonná rada Unie center

Tipy a inspirace - nové služby v centrech
(rychlé diskuse po 20 minutách u tematických stolů)

Inovativní služby a jejich financování (potřebnost, efektivita, podmínky,  financování) z pohledu center alias My pro nás.

Zatím ohlásili účast:
 • Práce s dětmi se speciálními potřebami  
  Sylva Kočí (Jan - Jdeme autistům naproti)
 • Metodika adaptačního programu pro děti před vstupem do mateřské školy 
  Jana Dostálková Baciak (Olivy Olomouc)
 • Coworkingový pracovní prostor pro rodiče dětí s hlídáním, vzděláváním a poradenstvím
  Zuzana Staroštíková (
  Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, Olomouc)
 • Služby předškolní péče v rámci platné legislativy a jejich práce s kvalitou péče
  Regína Dlouhá (Klub K2, Praha)
 • Cesta hrdiny - Program pro děti, které zažívají výchovné a vzdělávací obtíže
  tým centra Neposeda - Praha Kyje
 • TátaFest a organizace velkých akcí
  Hana Kroupová (Olivy Olomouc)
 • Program výchovy ke globální odpovědnosti a trvale udržitelnému rozvoji
  Soňa Tomková (Mamaklub Chrudim)
 • Přerod organizace aneb "je přerod organizace porod...?!"
  Bára Zálohová, MUM Praha - Horní Počernice
 • ... a čeká se i na Vás, že se podělíte o své zkušenosti :)