O Unii center‎ > ‎Aktivity‎ > ‎

Budování kapacit Unie center (2016-2018)


Projekt Budování kapacit Unie center pro rodinu a komunitu zaměřený na rozvoj střešní organizace 
běží od října 2016 do září 2018.

Rámcový harmonogram
říjen 2016 - duben 2017:  Přípravná fáze
květen 2017 - červen 2017: Realizační fáze, při které budou zapojena členská centra a jejich pracovníci
červenec 2017 - září 2017: Závěrečná fáze (administrace, evaluace projektu)

Rozsah projektu
Počítáme s intenzivní spoluprací s cca 30 aktivních center a 90 jejich pracovníků.Projekt je podpořen grantem Operačního programu Zaměstnanost z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002744