VIZE ORGANIZACE

Významná celostátní střešní organizace aktivně hájí zájmy svých členů, je uznávaným partnerem pro tvorbu rodinné politiky a vytváří sociální partnerství v oblasti podpory rodiny.

POSLÁNÍ UNIE CENTER VŮČI

Členským organizacím

 • Využívání synergie  a vzájemné podpory pro zvyšování kvality služeb lokálních rodinných a komunitních center 
 • Podpora jejich lídrů
Společnosti
 • Formulace stanovisek podporujících kvalitu rodinného života a jejich prosazování v rovině legislativy a rodinné politiky
Partnerům
 • Profesionální  spolupráce na projektech, které podporují pozitivní změny ve společnosti a jsou oboustranně přínosné
NAŠE HODNOTY 
 • Lidský potenciál
 • Občanská angažovanost a dobrovolnictví
 • Profesionalita 
 • Sociální cítění 
 • Touha rozvíjet se
 • Transparentnost 

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI **

 • Občanská společnost 
 • Partnerství  a spolupráce   
 • Informovanost a vzdělávání 
 • Legislativa 

„Zlepšujeme podmínky kvality života rodin a jejich členů“.


*) členem Unie mohou být právnické osoby, které vykonávají přímou práci s klientem v oblastech, které spadají do rozsahu činnosti Unie. Více o členech na stránce Členové.

**) Úplné znění strategie organizace bylo schváleno ustanovující Valnou hromadou Unie center a je k dispozici členům na intranetu.Unii center řídí Výkonná rada, která realizuje strategii organizace definovanou přípravným výborem a schválenou na ustanovující Valné hromadě
Předsedkyní Unie center je Edita Kozinová

Kontaktní údaje jsou aktualizovány >>zde<<

Unie center se v současné době soustředí na tři klíčové procesy:
 • iniciace a kvalitní řízení projektů, které vedou k pozitivním společenským změnám
 • prohlubování kvality spolupráce ve stávajících partnerstvích a navazování nových
 • podporu iniciativ sdružených členů a přijímání dalších zájemců