Členové‎ > ‎

Seppia, o.s. (Praha 10)

S-družení
E-mpatie
P-omoc
P-řátelství
I-ntegrace – inkluze
A-kce

Sdružení se zaměřuje na integraci a pomoc znevýhodněným osobám. Činnost sdružení se významně zaměřuje na propojení a posílení místní komunity ve spojení s místními sdruženími, kluby a školami. Důležitou aktivitou sdružení je boj proti sousedské anonymitě.
Pro integraci znevýhodněných osob probíhá v rámci ostatních aktivit o.s. Seppia i online vzdělávání, které je určeno pro odbornou i laickou veřejnost.