Členové‎ > ‎

Salinger, o.s. - klub Budulínek (Hradec Králové)

Občanské sdružení Salinger vzniklo v roce 1997 s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy.
V současné době realizuje služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji a prorodinné aktivity v Hradci Králové. Občanské sdružení Salinger je velká stabilní organizace, která působí v regionu od roku 1997 a poskytuje rodinám s dětmi celou řadu služeb: činnosti poskytované v rámci sociálně-právní ochrany dětí (preventivní činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí; poradenská činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí; činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí v náhradní rodinné péči; práce s dětmi vyžadující zvýšenou pozornost v rámci sociálně-právní ochrany dětí), sociální služby (4 různé sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; 1 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), nekomerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny (poskytování vybraných volnočasových aktivit pro děti nebo pro rodiny s dětmi; podpora v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí; podpora a výchova k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství), komerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny (hlídání dětí; vybrané volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a rodiče).Centrum přátelské rodině Budulínek Hradec Králové je plně přizpůsobeno zejména rodinám s dětmi od narození do pěti let věku dítěte. Rodiče nás využívají především jako místo přátelské rodině s možností hlídání dětí (každý pracovní den od 9 do 18 hodin). Hledají zde také informace vztahující se k rodinám a využívají i mnoho dalších komerčních (nekuřácká kavárna, cvičení a kurzy pro dospělé) i nekomerčních (karnevaly, besídky, cvičení a kurzy pro děti) služeb, které centrum nabízí.
Služeb rodinného centra Budulínek se také využívá pro bezkonfliktní předávání dětí mezi pěstouny a biologickými rodiči a u rozvedených rodičů.
V Centru přátelském rodině Budulínek poskytujeme zdarma všem uživatelům odborných služeb, zejména rodinám s dětmi v pěstounské péči a v rámci programu „SANACE“, každý pracovní den od 9 do 18 hodin odlehčovací služby (hlídání dětí), pomoc s přípravou do školy a volnočasové aktivity.
Budoucím rodičům nabízíme systém prenatální přípravy, kde se seznámí s průběhem těhotenství, možnými problémy při porodu a manipulací s dítětem. Budoucím maminkám dále nabízíme cvičení, která jim dopomůžou k snadnějšímu průběhu porodu a předcházení negativních projevů těhotenství. Tuto činnost nám zajišťují externí odborníci z dané oblasti (porodní asistentka, pediatrička).

Comments