Členové‎ > ‎

RC Paleček /Projekt Antioch o.s. (Praha 3)

Rodinné centrum Paleček je projektem občanského sdružení Projekt Antioch (www.projectantioch.com). Jedná se o neziskovou organizaci, jejímž posláním je prostřednictvím přátelského setkávání poskytovat širokou škálu vzdělávacích programů veřejnosti České republiky, organizovat kulturní akce a poskytovat pomoc a služby veřejnosti České republiky. Projekt Antioch činnosti poskytuje a uplatňuje na základě křesťanských morálních hodnot, které jsou v souladu s duchem evropské tradice vzdělávání a dobročinnosti. Jsme přesvědčeni, že každý člověk má právo na důstojnost a kvalitní život a chceme rozvoj těchto hodnot v České republice podpořit.

Činnosti občanského sdružení Projekt Antioch:

a)  organizování aktivačních činností pro rodiny s dětmi
b)  vzdělávací programy, kurzy a semináře pro rodiny s dětmi
c)  Montessori vzdělávací aktivity pro rodiče a děti
d)  vzdělávací programy, kurzy a semináře pro partnery a manžele
e)  vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a lektory
f)  pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost 
g)  provoz zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti
h)  pronájem nebytových prostor k pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí
ch) činnost poskytování služeb pro rodinu

Comments