Členové‎ > ‎

RC Chaloupka (Ostrava)

Rodičovské sdružení Chaloupka je občanské sdružení, které jsme založili za účelem:        
• posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy  ve společnosti 
• podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů i žen
• vytvoření útočiště pro děti, kde mohou organizovaně i samostatně trávit čas 
• zprostředkování rodičům nejnovějších poznatků o výchově, zdraví, 
   vzdělávání a psychologii dětí 
• nabídky programů pro děti kojeneckého i předškolního věku 
• seberealizace maminek při tvorbě a přípravě programů a akcí

Comments