Členové‎ > ‎

Nová Trojka (Praha 3)

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka
- existuje již od roku 2002, týdně jej navštíví 760 lidí, pravidelně jej navštěvuje přes 400 rodin
- naše největší projekty: Mateřské a otcovské centrum, Rodičovské inspirace (vzdělávací projekt - semináře, besedy, vzdělávací cykly pro rodičovskou veřejnost), Zájmové kurzy (pro předškoláky, školáky, dospělé), Žižkovský rok (tradiční jednorázové akce pro veřejnost, cca 20 ročně), Chlapi friendly (aktivity v rámci programů určené mužům), Dobrovolnický projekt
- podstatnou součástí centra jsou dobrovolníci a práce s nimi (cca 25 akreditovaných dobrovolníků a 20 dalších pomocníků) - dobrovolnický projekt máme akreditovaný u MV ČR
- angažujeme se v práci pro komunitu:
  - spolupráce s MČ Praha 3 (komunitní plánování - účast v řídící i pracovní skupině, spolupráce na některých projektech)
  - Chci si zlepšit prospěch - projekt individuálního doučování - spolupráce s Pedagogickou-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a sociálním odborem
  - Bezpečně nejen do školy - projekt na zlepšení dopravní situace a bezpečnosti na Praze 3 ve spolupráci s Pražskými matkami
  - Še3sil - spolupráce v rámci občanské platformy Prahy 3 - společné akce
  - Celé Česko čte dětem - účast v projektu - autorská čtení
  - Jarní a podzimní burza oblečení a potřeb pro děti
  - spolupracujeme s azylovým domem pro rodiny s dětmi Rybka v Husinci
  - angažujeme se v oblasti rodinné politiky (spolupráce na organizaci kulatých stolu na MHMP, účast v pracovních skupinách pro tvorbu koncepce rodinné politiky v Praze apod.) 

Comments